Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Vervuiling en gezondheid: eutrofiëring


[4DEMON]
4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs
Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te kunnen begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data verzameld gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op contaminanten en data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad.
[ website ] [ metadata ]


[EMODNET-CHEM II]
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel II
EMODnet wil een systeem ontwikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. Een portaal voor chemische data wordt ontwikkeld. VLIZ is partner, de coördinator is het Italiaanse National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OGS).
[ website ] [ metadata ]


[ISECA]
Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas
ISECA zal het informatieplatform zijn rond eutrofiëring in de Kanaalzone. Het ISECA-portaal zal toegang geven tot meta-informatie binnen dit studiegebied over de actoren, dataproducten en communicatieproducten. Een evaluatietool voor waterkwaliteit aan de hand van aardobservaties zal ter beschikking gesteld worden.
[ website ] [ metadata ]