Projecten 2000-2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Projecten 2000-2018

Belgische Kust en zeegebieden: Belgisch deel Noordzee


[4DEMON]
4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs
Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te kunnen begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data verzameld gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op contaminanten en data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad.
[ website ] [ metadata ]


[BWZee]
Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat
Het doel van het project is het ontwikkelen van een wetenschappelijk aanvaardbare en wijd toepasbare waarderingsstrategie voor mariene gebieden en om deze strategie toe te passen op het Belgisch deel van de Noordzee.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[Macrobel]
Lange termijn trends in het macrobenthos van het Belgisch Continentaal Plat
Om effecten van natuurlijke en antropogene invloeden te onderzoeken, wordt macrobenthos gemonitord. Ook omwille van hun directe link met het sediment en de processen er net boven. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan de kennis van de variabiliteit op lange termijn in de biodiversiteit van het macrobenthos en de relatie met menselijke activiteiten.
[ website ] [ data ] [ metadata ]


[LifeWatch.be]
Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
[ website ] [ metadata ]


[BEWREMABI]
Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit
Project rond het documenteren van fauna gevonden op vijf scheepswrakken in het Belgisch deel van de Noordzee.
[ website ] [ metadata ]

De Kustatlas
Online atlas over de Belgische kust met grafieken, interactieve kaarten, cijfertabellen, ...
[ website ] [ metadata ]