Sensornetwerk voor grote vogels | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Sensornetwerk voor grote vogels

Ter bevordering van de monitoring van het habitatsgebruik en de migratiepatronen van grote vogels werd een hoogtechnologisch zendernetwerk opgezet in het kader van de Vlaamse bijdrage aan de LifeWatch infrastructuur. VLIZ is verantwoordelijk voor de installatie, het onderhoud en de datastromen van het zendernetwerk. De zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw en de bruine kiekendief worden door dit sensornetwerk gemonitord.

Dergelijk onderzoek naar migratiepatronen en habitatsgebruiken is meestal gebaseerd op waarnemingen van individuen met kleurringen. Echter, deze data zijn sterk beïnvloed door de locatie van de waarnemingen (dicht bevolkte gebieden, gebieden waar ringen gemakkelijk kunnen gelezen worden, etc.) en dus is een sensornetwerk voor grote vogels een geschikte aanvulling!

Hoe werkt het sensornetwerk voor grote vogels?

Om de zenders op de vogels te plaatsen, worden de vogels allereerst gevangen. Bij het vangen van deze vogels worden er naast het bevestigen van de zender ook biometrische metingen uitgevoerd (snavellengte, snavelhoogte, tarsuslengte, vleugellengte en lichaamsgewicht) alsook veerstalen genomen om het geslacht van de vogels te bepalen.

Op regelmatige tijdstippen bepalen de zenders de positie en hoogte van de vogel via GPS. Ook wordt de vogelactiviteit (op basis van een tri-axiale accelerometer) en de luchttemperatuur gemeten. Deze informatie wordt dan naar de antennes en grondstations gezonden. Wanneer de vogels buiten het bereik van de antennes en grondstations zijn, wordt de verzamelde data opgeslaan totdat ze via Bluetooth toch kan doorgestuurd worden naar het grondstation of relais antennes. Deze werking is cruciaal tijdens de jaarlijkse vogeltrek wanneer de vogels regelmatig buiten bereik van de antennes zijn. De software van de grondstations stelt de onderzoeker in staat om de meetinstellingen te definiëren van elke afzonderlijke zender.

Eens het grondstation de data opgevangen heeft, kan de data weergegeven en gevisualiseerd worden.

  Foto's

Waarom een sensornetwerk voor grote vogels gebruiken?

  • Het sensornetwerk is zeer effectief voor het bestuderen van de migratiepatronen en habitatgebruik van vogels.

Enkele studies:

  • Combinaties van GPS-tracking en stabiele isotoopanalyse:

Sotillo, A. et al. (2014)

  • Het geheime leven van meeuwen onthult door hoog-technologische GPS-tags:

Stienen, E.W.M. et al. (2014)

Technische details

De zenders die door het VLIZ op de vogels wordt geplaatst, hebben volgende specificaties:

  • GPS mechanisme
  • Temperatuur sensor
  • Tri-axis accelerometer
  • Zonnepanelen
  • Microcontroller
  • 32 MB flitsgeheugen
  • Meer technische informatie kan je hier vinden

Gebruik maken van het sensornetwerk?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van het sensornetwerk voor grote vogels dat door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: "This work was supported by data & infrastructure provided by VLIZ as part of the Flemish contribution to LifeWatch."