Steun onze SeaWatchers! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Steun onze SeaWatchers!

Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van vrijwillige burger-wetenschappers (SeaWatchers) betrouwbare langetermijngegevens genereren over onze Noordzee en het Noordzeestrand. Deze langetermijngegevens zijn van essentieel belang bij het bestuderen van de milieuveranderingen die het strand en de zee ondergaan door o.a. vervuiling, klimaatsverandering, overexploitatie van de rijkdommen van de zee, enzovoort. Hiertoe is dit haalbaar en wetenschappelijk verantwoord meetprogramma ontwikkeld.

Onze bijdrage: ontwikkelen van het SeaWatch-B project, opleiden van vrijwilligers, doneren van VLIZ-lidmaatschapsgelden, ontwikkelen en beheer van de database, fondsenwerving.

Uw gift laat ons toe staalnamemateriaal aan te kopen voor onze vrijwilligers en alle data en informatie afkomstig van de strand – en zeeobservaties te beheren.

 

Doe een gift