Crisiscentrum vogelopvang Oostende
Olieslachtoffers winter 2003

intro nieuws organisatie werkmethodes statistieken vragen links beelden

Voor de recente cijfergegevens klik hier.

Verspreiding van alkachtigen.

Deze kaart geeft de verspreiding weer van alkachtigen in de Belgische kustwateren tijdens de winter. De gegevens zijn afkomstig van tellingen in de Belgische kustwateren, gemaakt door het Instituut voor Natuurbehoud in de periode 1992-2002.
Zeekoeten, alken en soms ook papegaaiduikers komen voor over de ganse zuidelijke bocht van de Noordzee, het meest zuidelijke deel van de Noordzee voor Belgie, Nederland en Zuidoost Engelse kust.
De dieren zitten vooral geconcentreerd vanaf een paar kilometer uit de kust, op de ondiepe zandbanken die zo typisch zijn voor dit deel van de Noordzee. Het water dicht op de kust is te troebel om hen toe te laten vissen te jagen.
Elk gekleurd hokje (3.2 kmē) stelt een zone voor waar tellingen zijn gedaan. Wanneer geen alkachtigen werden waargenomen dan is het hokje wit gelaten. Hoe meer vogels gemiddeld werden waargenomen over de periode, hoe donkerder het hokje is gekleurd.
Waar geen hokjes staan is er dus niet geteld en kunnen er geen uitspraken worden gemaakt over de aanwezigheid. Er zitten dus zeker zeekoeten op de Engelse en Nederlandse kustwateren alleen zijn er geen gegevens.

Analyse statistieken.

Tussen 24 januari en 11 februari spoelden in twee grote golven vogels aan op onze stranden. Een kleine analyse van de gegevens toont duidelijk twee dingen aan.
Ten eerste is bewezen dat een in wezen kleine olieverontreiniging bijzonder grote gevolgen heeft. Zeer kort na het ongeval tijdens het overpompen met de olie van de Tricolor en na het waarnemen van de nieuwe olievlek nabij Middelkerke spoelden de eerste levende vogels aan op het strand. Toen op 30 en 31 januari de wind ruimde naar het NW spoelden de dode vogels massaal aan. Hetzelfde fenomeen deed zich voor op 4, 5 en 6 februari toen de W en NW stormen opnieuw veel dode vogels deden stranden nadat een tweede olievlek voor onze kust dreef. De dagen dat de wind aflanding was (ZW en ZO richting), werden beduidend minder dode vogels geraapt (1,-2 en 8-11 februari). Veel van de getroffen dieren spoelen uiteindelijk nooit aan. De aantallen van de aangetroffen vogels is slechts een fraktie van het werkelijk aantal slachtoffers.  Web site hosted by VLIZ www.vliz.be
Webmaster Francisco Hernandez