Policy Driven and Responsive Mode Research | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Policy Driven and Responsive Mode Research

VLIZ wil de mogelijkheid hebben om onderzoek naar nieuwe onderzoeksthema's uit te voeren in het kader van regionale, nationale of internationale beleidsontwikkelingen, en te reageren op internationale onderzoeksagenda's of brilliante onderzoeksideeën.

Als zodanig beantwoorden we aan de Vlaamse milieu- en socio-economische beleidsprioriteiten met betrekking tot het Belgische deel van de Noordzee, door een brede wetenschappelijke kennisbasis uit te breiden. Verder ondersteunen we wetenschappelijk internationale Vlaamse engagementen en dragen we bij aan de implementatie van internationaal wetenschapsbeleid.

Voor meer informatie over ons onderzoek rond Policy Driven and Responsive Mode Research verwijzen we naar de VLIZ-onderzoeksstrategie.