Toegankelijkheid van logies

Toegankelijkheid van logies aan de kust

Steeds meer mensen met een beperking proberen als volwaardige burgers in onze maatschappij te functioneren. Ze trachten te participeren aan alle sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Al te vaak echter is de mentale en/of fysieke drempel nog te hoog.
Toegankelijkheid is dus de basisvoorwaarde voor deze groep mensen om evenwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het begrip “toegankelijkheid” heeft overigens niet uitsluitend betrekking op personen met een handicap. Met een integrale benadering van de problematiek bereikt men immers een veel grotere doelgroep: ook ouderen, grote en kleine mensen, mensen met tijdelijke kwetsuren en ouders met kinderwagens worden geconfronteerd met onaangepaste publieke ruimten.

Personen met een handicap en ouderen vormen een belangrijke doelgroep voor de toeristische sector. Vanuit verschillende organisaties wordt er gewerkt aan projecten die de toegankelijkheid voor minder mobielen verhogen. Door de toenemende vergrijzing van de bevolking zal deze groep in de toekomst een belangrijk aandeel van de toeristische markt uitmaken. Goede redenen dus om werk te maken van een omgeving die voldoet aan hun behoeften.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,…

weinig veranderingTrend : Het aandeel hoogtoegankelijke logiesinrichtingen werd voorlopig enkel in 1999 geëvalueerd. Bijgevolg kan nog geen trend bepaald worden. De waarde voor het hinterland (42,33) ligt hoger dan het Vlaams (38,76) en het West-Vlaams (40,37) gemiddelde. De kust (36,66) scoort lager wat toegankelijkheid van logiesinrichtingen betreft.

De gegevens zijn nog niet voor alle gemeenten in het studiegebied beschikbaar.

Streefwaarde: 100 %

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als de verhouding van het globaal beoordelingscijfer van het niveau van toegankelijkheid voor personen met een handicap, senioren, gezinnen met kinderwagens, gebaseerd op logies per gemeente t.o.v. het totaal aantal onderzochte logies in die desbetreffende gemeente.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als een percentage per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 22/11/2005