Restafval

De hoeveelheid restafval per inwoner

Afval is er altijd al geweest. Iedereen wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Voor de huishoudens houdt het probleem meestal op met het aan de deur zetten van hun vuilniszak. Het probleem is echter veel complexer dan dat. Grote hoeveelheden afval moeten opgehaald en verwerkt worden en de uiteindelijke verwijdering van de afvalstoffen (vebranden en storten) brengt tal van milieuproblemen met zich mee (verlies van grondstoffen en energie, emissies naar bodem, water en lucht, ruimtebeslag).

De hoeveelheid afval die geproduceerd wordt per inwoner is direct gerelateerd aan de individuele productie en het consumptiepatroon. Een verhoogde consumptie leidt tot het gebruik van goederen met een hoog gehalte aan verpakkingsmateriaal. Als gevolg van het gevoerde afvalbeleid zal de gemeenschap goederen zoveel mogelijk trachten te recycleren en hergebruiken om het volume aan afval te verminderen.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,

weinig veranderingTrend : Sinds 1994 blijft de hoeveelheid restafval afnemen. Een vergelijking tussen 2003 en 2004 leert dat in 2004 de hoeveelheid restafval daalde met gemiddeld 14.5 kg per inwoner in de kustzone. Vooral de kustgemeentes kennen een sterke daling: gemiddeld 31,5 kg minder dan vorig jaar.

7 van de 10 hinterlandgemeentes produceerden meer afval in 2004 dan in 2003. Het hinterland produceerde gemiddeld 191,06 kg per inwoner, dit is 5 kg meer dan vorig jaar.

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als de totale hoeveelheid uiteindelijk te verwijderen huishoudelijk afval (= huisvuil, grofvuil, gemeentevuil, sorteerresidu van PMD), ongeacht de inzamelwijze (huis-aan-huis, containerpark), gedeeld door het aantal inwoners per gemeente.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt in aantal kg per inwoner per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 23/11/2005