TOEGANKELIJKHEID


Mensen met beperkingen en ouderen vormen een belangrijke doelgroep voor de toeristische sector. Mensen met een beperking willen steeds meer als volwaardige burgers in onze maatschappij functioneren. Ze wensen te participeren aan alle sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Al te vaak is de mentale en/of fysieke drempel te hoog. Toegankelijkheid is een belangrijke basisvoorwaarde voor deze groep om evenwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Door de toenemende vergrijzing zal deze groep in de toekomst een belangrijk aandeel van de toeristische markt uitmaken. Reden genoeg dus om werk te maken van een omgeving die voldoet aan hun behoeften.

In de toekomst zal deze indicator beter kunnen worden gemeten aan de hand van het aantal uitgereikte labels. Toerisme Vlaanderen plant de uitreiking van een toegankelijkheidslabel aan toeristische infrastructuur met een positieve score in de databank. De eerste labels worden uitgereikt eind 2007. Gebouwen met een overwegend ‘+/-‘ score op essentiële onderdelen komen in aanmerking voor een Basislabel (A). Deze gebouwen zijn basistoegankelijk, met voldoende circulatieruimte, correct overbrugde niveauverschillen, aangepast sanitair enz. Voor sommige onderdelen is er soms assistentie nodig. Gebouwen met een overwegend ‘+’-score komen in aanmerking voor een Comfortlabel (A+). Deze gebouwen zijn op zelfstandige wijze toegankelijk voor iedereen.


>> Fiche : TOEGANKELIJKHEID  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Toegankelijkheid
  • Bron  : Toerisme Vlaanderen