ECONOMISCH BELANG VAN DE HAVENS


De zeehavens fungeren als poorten naar de rest van de wereld. Zo vormen ze een belangrijke bron van welvaart. Het marktaandeel van de West-Vlaamse havens Oostende en Zeebrugge in de Le Havre-Hamburg range met betrekking tot maritiem verkeer bedroeg in 2006 respectievelijk 0,8 % en 3,9 %. Meer nog dan in het verleden ligt de grote uitdaging voor de zeehavens in het ontwikkelen van een duurzame mobiliteit.

De zeehavensector is geŽvolueerd tot een volwaardige economische sector met een eigen dynamiek. Naast het aantrekken van de petrochemische en chemische industrie hebben havens vandaag de dag ook een belangrijke logistieke en distributiefunctie. De havens kennen een enorme rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijvigheid: vervoer, overslag en opslag, distributie, handel, diensten, industrie enz. Elk van deze activiteiten zorgt voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

De economische impact van de havens wordt o.a. bepaald aan de hand van de toegevoegde waarde van de zeehavens tot de nationale economie. Maar ook genereren deze havens directe en indirecte werkgelegenheid, die merkbaar is in de gehele kustzone. Wanneer er gekeken wordt naar het belang van de Vlaamse havens is het dan ook noodzakelijk die te bekijken in een ruimere context.


>> Fiche : ECONOMISCH BELANG VAN DE HAVENS  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Gemiddelde groei van de Vlaamse Havens tegenover de groei van de Hamburg-Le Havre Range
  • Maritieme overslag in de Le Havre-Hamburg Range, 2006
  • Maritieme overslag in Zeebrugge en Oostende, 2006
  • Bron  : Vlaamse Havencommissie Havenbedrijf Brugge-Zeebrugge, MBZ