WELVAARTSINDEX


Ten opzichte van het gemiddelde Belgische inkomen kende het gemiddelde fiscale inkomen per persoon tussen 1997 en 2004 een positieve evolutie. Deze stijging geldt zowel voor de kustgemeenten, het hinterland als voor de provincie West-Vlaanderen. De stijgende welvaartsindex leert bovendien dat de evolutie sneller verloopt in West-Vlaanderen en aan de kust dan in BelgiŽ. Nochtans zijn er in West-Vlaanderen heel duidelijke regionale verschillen. De welvaartsindex van de kustgemeenten is doorgaans hoger dan die van de hinterlandgemeenten. Maar ook binnen deze twee regioís zijn er opmerkelijke verschillen tussen het gemiddelde inkomen van onderscheiden gemeenten.

Inkomen is een belangrijke indicatie van de socio-economische realiteit. Het inkomen bestaat zowel uit inkomsten uit arbeid, uit vermogen als uit uitkeringen. Deze indicator geeft de evolutie inzake inkomen van de bevolking in een bepaalde regio weer ten opzichte van de evolutie van het gemiddelde Belgische inkomen.

De welvaartsindex is de vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per inwoner van een bepaalde regio met het gemiddelde inkomen per inwoner in BelgiŽ. Het gemiddelde fiscale inkomen van BelgiŽ wordt gelijkgesteld aan 100. Ligt de welvaartsindex van een regio onder de 100 dan betekent dit dat het gemiddelde inkomen per persoon in die regio lager is dan het nationaal gemiddelde inkomen. Omgekeerd, heeft de welvaartsindex een waarde boven de 100 dan is het gemiddelde inkomen per persoon binnen dat gebied hoger dan het gemiddeld inkomen per Belg.


>> Fiche : WELVAARTSINDEX  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Evolutie welvaartsindex, 1996-2004
  • Welvaartsindex, 2004
  • Bron  : Provincie West-Vlaanderen, Steunpunt Sociale Planning