BESCHERMD GEBIED


Erkende en Vlaamse aangewezen natuur- en mariene reservaten bieden momenteel de beste bescherming voor de ecosystemen van de kustregio. Van de totale oppervlakte van de kustgemeenten geniet 21 % een of andere vorm van bescherming met het oog op natuurbehoud. Voor de gemeenten van het hinterland bedraagt dit percentage 15,4 %. In augustus 2006 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse overheid) de Zwinvlakte aan, voorheen eigendom van de Compagnie het Zoute. In 2005 werd in Middelkerke een eerste bosreservaat van 63 hectare in het duingebied ingericht.

In de kustregio is de druk op de resterende open ruimte zeer hoog. De juridische bescherming van natuurgebieden en landschappen is daarom een belangrijk en relatief krachtig instrument tegen ondoordachte veranderingen in het landgebruik.

De indicator geeft de jaarlijkse evolutie van de totale oppervlakte beschermd gebied in de kustzone weer. Dit zijn de gebieden die door de volgende Europese of regionale statuten beschermd worden: Vlaamse en Erkende natuurreservaten, Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden, Ramsargebieden, gebieden beschermd door het duinendecreet en VEN-gebied (Vlaams ecologisch netwerk).


>> Fiche : BESCHERMD GEBIED  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Oppervlakte erkende natuurreservaten (private organisaties) en Vlaamse natuurreservaten (Vlaamse overheid, ANB) in de kustzone
  • Beschermde gebieden volgens statuut van met afnemende garanties voor het natuurbehoud voor de Kust, Hinterland en Vlaanderen
  • Bron  : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)