KUSTEIGEN HABITAT EN KUSTSPECIFIEKE SOORTEN


De kust is van groot belang voor de biodiversiteit in Vlaanderen. Veel organismen komen beduidend meer aan de kust voor dan in het binnenland. Een belangrijk aantal ervan is zelfs helemaal op de kust aangewezen. De inventarisatie van fauna en flora aan de kust laat momenteel geen regelmatige actualisering van deze indicator toe, zowel voor de oppervlakte kusteigen habitat als voor de kustspecifieke soorten. Daarvoor is langlopende monitoring noodzakelijk.

Het bepalen van de toestand van habitats en soorten van een gebied is bijzonder complex. Biodiversiteit kan op verschillende schaalniveaus worden gemeten, gaande van genen over soorten tot ecosystemen. De hier voorgestelde indicator is tweeledig: enerzijds wordt de oppervlakte kusteigen habitat bepaald aan de hand van vegetatiekaarten en anderzijds wordt de trend binnen populaties van kustspecifieke soorten opgevolgd.


>> Fiche : KUSTEIGEN HABITAT EN KUSTSPECIFIEKE SOORTEN  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Kusteigen habitat en kustspecifieke soorten
  • Bron  : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)