Werkgelegenheid in toerisme

De werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector aan de kust

De toeristisch-recreatieve sector is belangrijk in de Vlaamse werkgelegenheidsstructuur. Deze sector neemt reeds de zevende plaats op de sectorale ladder in, maar is, gelet op de globale maatschappelijke ontwikkelingen, nog lang niet tot zijn maximale ontplooiing gekomen.

Deze indicator geeft de socio-economische betekenis van het toerisme weer. De toeristisch-recreatieve sector is van vitaal belang voor de economie en de werkgelegenheid in de kuststreek. Naarmate er in een streek voldoende werkgelegenheid is, verhoogt de kans op algemene welvaart en welzijn. Een stabiel economisch weefsel met het oog op een gezond bedrijfsklimaat is onontbeerlijk voor de duurzame ontwikkeling van de kust.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,

lichte achteruitgangTrend : 63,3% van de jobs in 2002 situeren zich in de Kustgemeenten. Brugge en de hinterlandgemeenten zijn goed voor respectievelijk 28% en 9% van de aangeboden jobs. Sinds 1995 nam de werkgelegenheid in de Kustzone toe met 13,8% of ongeveer 2 200 arbeidsplaatsen. Het merendeel van deze plaatsen, namelijk 1 300 jobs, kwam erbij in Brugge.

Definitie : De indicator geeft het aantal tewerkgestelden in de sector toerisme en recreatie aan de kust. De indicator omvat zowel de bezoldigde als zelfstandige werkgelegenheid en houdt rekening met zowel de voltijdse als deeltijdse en tijdelijke jobs.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als een aantal per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 23/11/2005