WERKGELEGENHEID IN TOERISME


© VLIZ (Delva)

De toeristisch-recreatieve sector is van vitaal belang voor de economie en de werkgelegenheid in de kuststreek. Sinds 1995 groeide de werkgelegenheid in de toeristische sector in de kustzone met 13,8 % of ongeveer 2.200 arbeidsplaatsen. In diezelfde periode was er in de kustgemeenten een relatieve stijging van de werkgelegenheid met 4,5 %.

Deze indicator drukt de sociaaleconomische betekenis van het toerisme uit. De toeristisch-recreatieve sector is van vitaal belang voor de economie en de werkgelegenheid in de kuststreek. Naarmate er in een streek voldoende werkgelegenheid is, verhoogt de kans op algemene welvaart en welzijn. Een stabiel economisch weefsel met het oog op een gezond bedrijfsklimaat is onontbeerlijk voor de duurzame ontwikkeling van de kust.

Deze indicator geeft een beeld van de werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie, uitgedrukt in het totaal aantal jobs dat door deze sector wordt gecreŽerd. Deze werkgelegenheid is gespreid over een zeer groot aantal subsectoren. In deze indicator worden enkel de subsectoren opgenomen die rechtstreeks aan het receptief toerisme en de recreatie zijn toe te schrijven.


>> Fiche : WERKGELEGENHEID IN TOERISME  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Werkgelegenheid in toerisme
  • Bron  : Westtoer