WERKLOOSHEIDSGRAAD


De werkloosheidsgraad in de kustgemeenten ligt hoger dan in het hinterland, respectievelijk 8,9 en 5,5 procent in 2005. In 2003, bedroeg de werkloosheidsgraad in beide regio’s maar 8,3 en 5,0 procent. Het aantal niet werkende werkzoekenden daalde echter in 2007. In de periode 2005-2007, steeg de werkloosheidsgraad niet alleen aan de kust, maar ook in heel West-Vlaanderen. De toenemende werkloosheidsgraad is dus niet enkel een bekommernis voor de kustregio, maar moet op grote schaal aangepakt worden, wat regionale acties uiteraard niet uitsluit. De werkloosheidsproblematiek van de kustgemeenten onderscheidt zich immers duidelijk van die van de andere West-Vlaamse gemeenten. Tegelijk beschikt de kust over een aantal specifieke opportuniteiten om werkzoekenden aan een job te helpen.

De werkloosheidsgraad geeft de verhouding aan van het aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de totale beroepsbevolking. De totale beroepsbevolking omvat alle werkende of werkzoekende personen van 18 t.e.m. 64 jaar. Als niet-werkende werkzoekenden worden beschouwd:

  • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen;
  • de niet-werkende vrij ingeschreven werkzoekenden die geen uitkering ontvangen;
  • de werkzoekende werklozen die zich verplicht moeten inschrijven om hun rechten op een uitkering te vrijwaren;
  • werkzoekenden in hun wachttijd.

  • >> Fiche : WERKLOOSHEIDSGRAAD  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Evolutie van de werkloosheidsgraad, 2003-2005
  • Werkloosheidsgraad, 2005
  • Evolutie aantal niet-werkende werkzoekenden, 2003-2007
  • Bron  : Provincie West-Vlaanderen, Steunpunt Sociale Planning