INSPANNINGEN GE¤NTEGREERD KUSTZONEBEHEER


Ge´ntegreerd kustzonebeheer is een doorlopend proces. Om resultaat te boeken, is een bestuurlijk draagvlak, zowel politiek als ambtelijk, noodzakelijk. Twee randvoorwaarden voor succes zijn het betrekken van alle relevante kustactoren en het aanpassen van plannings- en wetgevende instrumenten in de richting van een ge´ntegreerde aanpak.

Een goed beleid, gericht op langetermijnoplossingen, vraagt om een ge´ntegreerde aanpak, waarbij sectoren en overheden op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal vlak samenwerken. Deze indicator meet de mate van de implementatie van Ge´ntegreerd Kustzonebeheer door de overheid; ze wordt de voortgangsindicator genoemd. Het is een algemene methode, uitgewerkt op Europees niveau, die een vergelijking met andere Europese landen mogelijk maakt. Aan de hand van vier fasen wordt beoordeeld hoever de implementatie van duurzaam kustbeheer is gevorderd.


>> Fiche : INSPANNINGEN GE¤NTEGREERD KUSTZONEBEHEER  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Inspanningen ge´ntegreerd kustzonebeheer
  • Bron  : Co÷rdinatiepunt voor Ge´ntegreerd Beheer van Kustgebieden