VERBLIJFSTOERISME


Jaarlijks bezoeken heel wat binnen- en buitenlandse toeristen de kust, al dan niet gecombineerd met een overnachting. De kust slaagt erin om iets meer toeristen in commerciŽle logies aan te trekken. In 2006 waren er 2 % meer aankomsten dan in 1997, ondanks een verschuiving bij de Belgen van het huren van een vakantiewoning naar het gebruik van een eigen tweede verblijf (aankomsten niet opgenomen bij commerciŽle logies).

Omdat de gemiddelde verblijfsduur daalde, zette deze trend zich tussen 1997 en 2006 toch om in een belangrijke daling van het aantal overnachtingen met 14 %. Het stijgende aantal aankomsten en het dalende aantal overnachtingen toont aan dat de kust als nabije vakantiebestemming een grotere aantrekkingskracht heeft voor kortere dan voor langere periodes. Marketing- en productbeleid moeten hier rekening mee houden.

Het volume van het verblijfstoerisme in commerciŽle logiesvormen wordt gemeten in aankomsten en in overnachtingen. De aankomsten geven een indicatie van het aantal toeristen dat aan de kust verblijft voor kortere perioden. Het aantal overnachtingen is veeleer een indicatie van de impact en het economische belang van het verblijfstoerisme in commerciŽle logiesvormen. Door de overnachtingen te delen door de aankomsten kunnen we de gemiddelde verblijfsduur berekenen.


>> Fiche : VERBLIJFSTOERISME  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Evolutie aantal overnachtingen, aankomsten en gemiddelde verblijfsduur
  • Evolutie van de spreiding van de aankomsten
  • Evolutie van de spreiding van de overnachtingen
  • Bron  : Westtoer