Werkgelegenheid in visserij en landbouw

De evolutie van de werkgelegenheid in de landbouw en visserijsector

De landbouw- en visserijsector vervult een belangrijke sociaaleconomische rol in onze maatschappij, met name op het gebied van de voedselvoorziening en de tewerkstelling. Beide sectoren oefenen bovendien zowel een positieve als negatieve invloed uit op het milieu. Bedrijven uit deze sector vormen vaak de eerste schakel in een bedrijfskolom. Veranderingen in de landbouw en visserij hebben vaak een effect op de hele productieketen.

Door deze indicator wordt de aantrekkelijkheid weergegeven om in deze takken te werken en te investeren. Hierin speelt het overheidsbeleid voor beide sectoren een belangrijke rol. De tewerkstelling in de visserij is rechtstreeks verbonden met de kust. Maar ook landbouw neemt een plaats in op de arbeidsmarkt in de kustzone.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,

sterke achteruitgangTrend : De verliezen in tewerkstelling in de visserij blijven groot (441 arbeidsplaatsen minder in 2002 t.o.v. 1994). In de landbouwsector zijn ook verliezen merkbaar, maar beperkter (-6). Een vergelijking met het standaardjaar 1994 toont aan dat de verliezen aan de kust dubbel zo groot zijn als in het binnenland. Dit is wijten aan de verminderde tewerkstelling in de visserij.

Definitie : De indicator drukt de jaarlijkse verandering (toename of afname) uit in bezoldigde en zelfstandige tewerkstelling in de sectoren visserij (NACE-code 05.01) en landbouw (NACE-code 01.1, 01.2, 01.3 en 01.4) tegenover een standaardjaar (1994).

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt in absolute aantallen per gemeente per jaar.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 01/08/2005