VERKEERSINTENSITEIT


Mobiliteit vormt een belangrijke pijler van de economie. Niet alleen het woon-werk- en transitverkeer, maar ook het recreatieverkeer speelt hierin een rol. Er is een sterke groei op de autosnelwegen naar de kust (met uitz. Oostkamp-Brugge). Deze groei is gelijklopend met de groei van het autosnelwegengebruik in heel West-Vlaanderen (4,4 %). In Vlaanderen bleef deze stijging beperkt tot gemiddeld 2,8 %. Het gewestwegenverkeer naar de kust kende dit jaar een daling van 1,5 %. Dit in tegenstelling tot de nulgroei die de gehele provincie West-Vlaanderen kende. In Vlaanderen bedroeg deze evolutie +0,2 %, exclusief de ring rond Antwerpen.

Het verkeer op de weg is zeer dynamisch en kan van tijdstip tot tijdstip en van locatie tot locatie sterk variŽren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ervaring van verkeersdruk zeer subjectief is. Enkel op basis van eenduidige verkeersparameters kunnen er gefundeerde uitspraken worden gedaan. Het vakkundig gebruiken van de resultaten van monitoringssystemen, leidt dan ook tot een betere benutting van de infrastructuur. Het is onontbeerlijk dat de mobiliteitsparameters regelmatig worden opgemeten en ter beschikking worden gesteld van de beleidsverantwoordelijken.

De indicator wordt gedefinieerd als het aantal voertuigen op een sluitende selectie van telpunten op autosnelwegen en gewestwegen in de kustzone, gebaseerd op weekgemiddelden van diverse types voertuigen. Hiertoe wordt de verkeersintensiteit elke dag van 6 tot 22 uur gemeten door detectielussen. Er moet wel rekening worden gehouden met de gemiddelden, die afvlakken over het beperkte aantal meetposten. Om een beter beeld van het wegverkeer te krijgen, zou een uitsplitsing in personenverkeer en vrachtverkeer nuttig zijn. Deze gegevens zijn echter nog niet voorhanden.


>> Fiche : VERKEERSINTENSITEIT  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Verkeersintensiteit
  • Bron  : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeerskunde