AANTAL DAGEN MET WINDSNELHEID BOVEN 7 BEAUFORT


© Evy Copejans

Een mogelijk effect van klimaatswijzigingen, is naast de verandering van het zeespiegelniveau ook een wijziging in de temperatuur van de atmosfeer en het zeewater. Dit zijn twee factoren die weerveranderingen in het werk kunnen stellen. Vooral stormen zijn belangrijk naar kustveiligheid toe. Gemiddeld zijn er 14 dagen met windsnelheden boven 7 Beaufort per jaar over de periode 1994-2006. Het opvolgen van stormomstandigheden, in combinatie met de gegevens over zeespiegelstijging en een gedetailleerde analyse van de overstroombare gebieden is belangrijk.

Het gevaar van klimaatsverandering als een gevolg van hogere concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer is een belangrijke kwestie geworden sinds de jaren tachtig. Een bekend gevolg van deze wereldwijde opwarming van het klimaat is de stijging van de zeespiegel. Niet enkel het zeespiegelniveau maar ook de temperatuur van de atmosfeer en van het zeewater ondervinden een effect van deze klimaatswijzigingen. Dit houdt in dat er een mogelijke verandering in stormfrequentie, -intensiteit (windsnelheid) en -patroon (windrichting) kan optreden. Zeker bij stijgende stormfrequentie en -intensiteit, groeit ook de kans op overstromingen, tenzij er gepaste beschermingsmaatregelen worden genomen.

Deze indicator toont het aantal dagen met windsnelheden van meer dan 61 km/uur, of meer dan 7 Beaufort. Meer dan 7 Beaufort op de Beaufort schaal wordt stormachtig genoemd.


>> Fiche : AANTAL DAGEN MET WINDSNELHEID BOVEN 7 BEAUFORT  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Aantal dagen met windsnelheid boven 7 Beaufort
  • Bron  : Vlaamse Hydrografie