ZANDSUPPLETIE


Grootschalige strandsuppleties, die uitgevoerd worden om zwakke plaatsen in de zeewering door middel van één grootschalige ingreep op het gewenste veiligheidsniveau te brengen, vinden niet noodzakelijk elk jaar plaats. De laatste vier jaar zijn enkele recentere strandsuppleties uitgevoerd en onderhouden oa. in Oostende en Knokke-Heist. Badstrandverhogingen, bedoeld om de erosie op meer lokale schaal te bestrijden, worden uitgevoerd met ongeveer constante jaarlijkse zandvolumes. Ze zijn belangrijk voor het in stand houden van recreatieve stranden tijdens het badseizoen.

Grote delen van onze zandkust zijn van nature netto erosief, d.w.z. dat er méér zand wegspoelt dan er wordt aangevoerd door de zee. Indien men een bepaald veiligheidsniveau wenst te bereiken of te behouden, zijn menselijke ingrepen onder dergelijke erosieve omstandigheden noodzakelijk. Badstrandverhogingen en strandsuppleties zijn aan de Belgische kust de meest toegepaste technieken voor het verhogen en op peil houden van een bepaald veiligheidsniveau.

De indicator wordt gedefinieerd als de totale jaarlijkse hoeveelheid door mensen aangebracht zand. De indicator wordt samengesteld uit enerzijds de hoeveelheid zand die via strandsuppleties wordt aangevoerd, en anderzijds uit de hoeveelheid zand die via badstrandverhogingen op het strand wordt gebracht.


>> Fiche : ZANDSUPPLETIE  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Zandsuppletie
  • Bron  : MD&K, Afdeling Kust