Bevolkingsstructuur

De verouderingsgraad

De verouderingsgraad verschaft inzicht in het demografische evenwicht en de demografische dynamiek van een bepaald gebied. De bevolkingsstructuur oefent onmiskenbaar een invloed uit op het sociale, economische en politieke leven. Het aantal jongeren zal een weerslag hebben op, onder meer, de behoefte aan kinderopvang en aan schoolinfrastructuur. Jong volwassenen bepalen de instroom op de arbeidsmarkt terwijl ouderen de groep van gepensioneerden zullen vormen. De samenstelling van de bevolking heeft dus een weerslag op heel wat beleidsdomeinen zoals huisvesting, werkgelegenheid, communicatie, vrije tijd en onderwijs.

De verouderingscoŽfficiŽnt is een demografische indicator van de verhouding tussen het bevolkingsaandeel ouder of gelijk aan 60 en het bevolkingsaandeel jonger dan 20 jaar. Een verouderingsgraad van meer dan 100 betekent dat het aandeel van de bevolking boven de 60 groter is dan de groep onder de 20 jaar. Omgekeerd betekent een waarde kleiner dan 100 dus dat de groep zestigplussers kleiner is dan de groep min-twintigers. Bij een indicator 100 zijn beide groepen even groot.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,Ö

lichte achteruitgangTrend : De verouderingsgraad in het studiegebied (133,83 in 2004) haalt elk jaar duidelijk hogere waarden dan West - Vlaanderen (111,40 in 2004) en Vlaanderen (101,7 in 2004). Op het niveau van het kustregio blijft de verouderingsgraad stijgen. In 2004 bedroeg de verouderingsgraad 147,04 aan de kust en is er dus vergrijzing in tegenstelling tot het hinterland (94,77) waar er vergroening optreedt.

Kaarten:

Definitie : VerouderingscoŽfficiŽnt is een demografische indicator die aangeeft hoe de bevolking van 60 jaar en meer zich verhoudt t.o.v. de bevolking van 0 tot en met 19 jaar.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als de verhouding van het aantal personen van 60 jaar en meer tot het aantal personen tussen 0 en 19 jaar, per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 24/11/2005