Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad

Het terugdringen van de werkloosheidsgraad is een van de prioriteiten van een duurzame ontwikkeling van de kustregio. Op individueel niveau is een arbeidsinkomen niet alleen belangrijk voor het verwerven van persoonlijke welvaart, maar vergroot het tevens de kans op sociale integratie. Iemand die geen inkomen uit arbeid verwerft, is in BelgiŽ aangewezen op een leefloon of bijstandsuitkering. Zeker indien deze situatie lange tijd aanhoudt, neemt de kans op welvaart af en neemt het risico op sociaal isolement toe. Langdurige werkloosheid heeft ook onmiskenbaar een nefaste invloed op de gezondheid.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,Ö

lichte achteruitgangTrend : In vergelijking met 2001 vertoont de werkloosheidsgraad in 2002 een stijging, zowel op niveau van de kust, het hinterland, Vlaanderen en West-Vlaanderen.

De werkloosheidsgraad in het hinterland (4,6%) is opvallend lager dan aan de kust (8,3%). Aan de kust ligt ze hoger dan het Vlaamse (6,9%) en het West-Vlaamse gemiddelde (5,8%).

Kaarten: situatie 2002

Definitie : De werkloosheidsgraad wordt gedefinieerd als het aantal niet-werkende werkzoekenden/de beroepsbevolking, volgens de definiŽring van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA), per gemeente. Als niet-werkende werkzoekenden worden beschouwd:

∑ de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen;

∑ de niet-werkende vrij ingeschreven werkzoekenden die geen uitkering ontvangen;

∑ de werkzoekende werklozen die zich verplicht moeten inschrijven om hun rechten op een uitkering te vrijwaren (verplicht ingeschreven werkzoekenden).

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als een percentage per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 08/11/2004