Productiviteit

De toegevoegde waarde per werknemer in de sectoren visserij, scheepvaart, landbouw en toerisme-recreatie

De toegevoegde waarde per werknemer is een indicatie van de concurrentiekracht van een onderneming of groep van ondernemingen. Het is een klassieke maatstaf voor de arbeidsproductiviteit van een onderneming of van een groep van ondernemingen.

Resultaten voor de evolutie van de totale productiviteit tonen een continue toename van de productiviteit. Dit is het gevolg van verschillende factoren, waaronder de stijging van de kapitaalintensiteit, de verbeterde organisatie, de stijging van de scholingsgraad, de technische vooruitgang. Doordat mensen vervangen worden door machines, kan er een even grote toegevoegde waarde worden gecreŽerd met minder personeel.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,Ö

weinig veranderingTrend : In 2003 bedraagt de productiviteit of toegevoegde waarde per werknemer in de geselecteerde sectoren in de kustzone 52.680 euro. Dit resultaat ligt lichtjes beneden de waarde voor de gehele provincie West-Vlaanderen in dezelfde sectoren (54.472 euro). In de periode 1995-2003 nam de productiviteit in de kustzone toe (37 % of gemiddeld 4 % per jaar). Dezelfde tendens valt ook waar te nemen in de kustgemeenten (4,2 % per jaar) en het hinterland (3,5 % per jaar).

Definitie : De indicator geeft de toegevoegde waarde per werknemer weer in de landbouw, de visserij, de scheepvaart, het toerisme en de recreatiesector. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de aankopen van grond- en hulpstoffen, goederen en diensten. Door de toegevoegde waarde uit te drukken per werknemer, kennen we de waarde die een onderneming toevoegt aan de aangekochte en verbruikte goederen en diensten.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt in 1000 euro per werknemer.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
WEST-VLAANDEREN
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 19/01/2006