Inspanningen ge´ntegreerd kustzonebeheer

Aantal samenwerkingsverbanden en projecten inzake ge´ntegreerd kustzonebeheer

De projecten en samenwerkingsakkoorden spelen in op prioriteiten die vanuit het Europees beleid of federaal wetenschapsbeleid naar voor geschoven worden. Aangezien de prioriteiten vanuit het beleid bepaald worden kunnen de resultaten van een project het beleid rechtstreeks ondersteunen. Opmerkelijk is dat de hoofdlijnen van subsidieprogrammaĺs de laatste jaren niet langer sectoraal worden geformuleerd, maar dat samenwerken en sectoroverschrijdend denken voorop gesteld wordt. Dit creŰert een klimaat voor ge´ntegreerde projecten. Zelfs al zijn de samenwerkingsverbanden en projecten van tijdelijke aard, toch zal de output en/of de adviezen invloed kunnen hebben op het kustbeleid. Hoe meer projecten en samenwerkingsverbanden er zijn, hoe beter het kustbeleid ondersteund kan worden. Wel is het moeilijk een garantie te geven voor de kwaliteit van de projecten en samenwerkingsverbanden.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,ů

weinig veranderingTrend : Het aantal projecten en samenwerkingsverbanden Ĺge´ntegreerd kustzonebeheerĺ neemt steeds toe. In 2005 is zelfs nagenoeg een verdubbeling merkbaar ten opzichte van 2004. Het aantal projecten rond duurzaam kustbeheer is nagenoeg gelijk gebleven (7 in 2004 en 8 in 2005). In 2004 liepen verschillende projecten af, maar dit werd gecompenseerd door het opstarten van 3 nieuwe projecten in 2005. Opmerkelijk is dat er in 2005, vijf nieuwe overeenkomsten zijn getekend. De evolutie is dus zeker positief.

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als het aantal samenwerkingsverbanden of projecten die als hoofddoel hebben: het bevorderen van een ge´ntegreerd en duurzaam beheer van het kustgebied.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als een absoluut aantal.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
BELGIE


Laatst gewijzigd op 19/01/2006