Verkeer op de weg

De verkeersintensiteit op de weg

Mobiliteit vormt een belangrijke pijler van de economie. Dankzij het huidige transportsysteem komt een grotere diversiteit aan producten binnen bereik. Niet alleen het woon-werk- en transitverkeer, maar ook het recreatieverkeer speelt hierin een rol.

Het verkeer op de weg is echter zeer dynamisch en kan van tijdstip tot tijdstip en van locatie tot locatie sterk variėren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de manier ervaring van de verkeersdruk zeer subjectief is. Daarom kunnen gefundeerde uitspraken alleen op basis van eenduidige verkeersparameters worden gedaan.

Als de resultaten van het monitoringssysteem vakkundig gebruikt worden, kan dit leiden tot een betere benutting van de infrastructuur. Het is dan ook onontbeerlijk dat de mobiliteitsparameters regelmatig worden opgemeten en ter beschikking worden gesteld van de beleidsverantwoordelijken.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,…

weinig veranderingTrend : Sinds 1999 blijft de verkeersintensiteit op de wegen naar de kust stijgen. Deze stijging is vooral te merken aan het aantal motorvoertuigen op de kustautosnelwegen. In de afgelopen 5 jaar is het snelwegverkeer richting kust met 15 % gestegen. Voor alle autosnelwegen in Vlaanderen samen bleef deze stijging beperkt tot gemiddeld 8,5 %. Het gewestwegenverkeer daarentegen is in de afgelopen jaren op vele plaatsen in de kustzone gelijk gebleven of slechts licht gestegen, terwijl voor heel Vlaanderen een stijging met 3,5% werd genoteerd.

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als het aantal voertuigen op een sluitende selectie van telpunten op autosnelwegen en gewestwegen in de kustzone, gebaseerd op weekgemiddelden van diverse types voertuigen. Hiertoe wordt de verkeersintensiteit elke dag van 6 tot 22 uur gemeten door detectielussen. Er moet wel rekening worden gehouden met de gemiddelden, die afvlakken over het beperkte aantal meetposten. Om een beter beeld van het wegverkeer te krijgen, zou een uitsplitsing in personenverkeer en vrachtverkeer nuttig zijn. Deze gegevens zijn echter nog niet voorhanden.

Eenheid : De indicator wordt in aantallen voertuigen uitgedrukt, per doorsnede en per wegtype.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
A10 Oostkamp
A10 Zandvoorde
A18 Franse Grens
A18 Gistel
A18 Middelkerke
A18 Nieuwpoort
N31 Sint-Michiels
N33 Oostende
N34 Bredene
N34 Zeebrugge
N397 Sint-Michiels
N49 Westkapelle
N8 Lo-Reninge
N9 Houtave
N9 Sint-Kruis
Gemiddelden
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 19/01/2006