Dagtoerisme

Het aandeel dagtoeristen dat met de trein naar de kust komt.

Naast verblijfstoerisme is ook dagtoerisme een erg belangrijke activiteit voor de kust. Zodra een positief weerbericht wordt uitgezonden, trekken heel wat dagjesmensen richting zee, zon en strand. Omdat dagtoeristen binnen één dag heen en weer reizen naar de kust, kunnen ze voor een aanzienlijke hoeveelheid verkeersoverlast zorgen.

In het kader van een geïntegreerd kustbeheer wordt gestreefd naar een stijging van deze indicator. Immers, hoe meer dagtoeristen met de trein naar de kust komen, hoe hoger de verkeersveiligheid, hoe beter de leefbaarheid en hoe lager de parkeerdruk en de luchtverontreiniging.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,…

weinig veranderingTrend : Tussen 1997 en 2003 steeg het aandeel van het treinverkeer in het totale dagtoeristische verkeer van en naar de kust met 4,8 %. In 2004 was er een daling van 1,6 % t.o.v. 2003 (Grafiek x). De piek in 2003 is waarschijnlijk gerelateerd aan het uitzonderlijk mooie zomerweer van dat jaar. Maar ook het algemene mobiliteitsbeleid en het NMBS-beleid hebben een invloed op deze indicator. Zo heeft de afschaffing van een aantal gunstige tariefformules door de NMBS in de twee laatste jaren wellicht een negatieve impact op deze indicator gehad.

Definitie : De indicator drukt het aandeel van het openbaar vervoer in het totale dagtoeristische verkeer van en naar de kust uit. Hij wordt berekend aan de hand van een systeem dat permanent de dagtoeristische verkeersstromen van en naar de kust met de wagen en met het openbaar vervoer meet.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als een percentage.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
DE KUST


Laatst gewijzigd op 19/01/2006