Renovaties en restauraties

Het aantal goede renovaties en restauraties, al of niet met nieuwe functiebestemming, tegenover het totaal waardevol patrimonium

Een toename van de menselijke populatie in het stedelijk gebied geeft aanleiding tot een toenemende druk op de omgeving. Deze druk heeft zijn weerslag op de toestand van historische gebouwen en monumenten. Het objectief van deze indicator is het behoeden en beschermen van dit cultureel erfgoed door het aantal gebouwen of monumenten dat risico loopt op verval of verdwijnen te verminderen.

Ons cultureel erfgoed is niet alleen een uiting van onze identiteit, het is tevens ons geweten uit het verleden. De maatschappelijke relevantie van ons erfgoed is dan ook erg groot. Daarom moeten we spaarzaam omgaan met deze zeldzame getuigen en trachten ze te bewaren voor de toekomst.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,

sterke achteruitgangTrend : In 2004 werd een duidelijke afname van het aantal aanvragen naar restauratiepremies vastgesteld ten opzichte van de voorbije jaren. Voor Brugge zijn er enkel voorlopige gegevens, voor Damme, Jabbeke en Diksmuide zijn de gegevens nog niet beschikbaar omdat de inventarisatie van het monumentaal erfgoed voor deze gemeenten nog niet is afgerond.

Definitie : Het aantal ingediende dossiers tot het verkrijgen van een restauratiepremie voor monumenten uit de openbare en particuliere sector tegenover het totaal waardevol patrimonium per gemeente. Bij dit laatste wordt enkel het monumentaal erfgoed in rekening gebracht en geen stads- of dorpsgezichten of landschappen.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als een percentage per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DE HAAN
DE PANNE
GISTEL
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 26/04/2004