Economisch belang van de havens

De economische belang van de zeehavens Oostende en Zeebrugge

De indicator geeft de economische waarde van scheepvaart weer. De havens van Oostende en Zeebrugge zijn belangrijke economische poorten aan de kust. De aanwezigheid van de havens creëren directe en indirecte werkgelegenheid.

De economische impact van deze transportsector wordt bepaald aan de hand van de toegevoegde waarde van de zeehavens tot de nationale economie. Havens zijn belangrijke centra van regionale, economische en sociale ontwikkeling en fungeren als belangrijke verbindingspunten tussen het zeevervoer en het vervoer over land. De havens van Brugge-Zeebrugge en Oostende genereren een toegevoegde waarde, doordat zij zich hebben ontwikkeld tot centra voor op- en overslag, diensten, distributie en logistiek voor internationaal intermodaal vervoer.

De economische waarde van de scheepvaart vertelt ons voornamelijk iets over het economisch belang van de scheepvaartactiviteit per haven. In het kader van het Europese InterregIIIB project SAIL (Schema d’ Amenagement Integré du Littoral) worden bijkomende indicatoren voor havens in de Zuidelijke Noordzee uitgewerkt. Het gaat bijvoorbeeld over “Vrachtransport over het kanaal per schip vs. trein”, “Passagierstransport over het kanaal per schip”, “Short Sea Shipping”. Deze bijkomende indicatoren zullen beschikbaar zijn in het voorjaar 2006.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,…

lichte achteruitgangTrend : De zeehavens aan de kust zorgen voor een toegevoegde waarde: 1.055 miljoen euro in 2003. Dat is ruim 42% meer dan in 1997.

De zeehavens zijn belangrijke economishce poorten aan de kust en creeërt directe en indirecte werkgelegenheid. Een haven is meer dan enkel een transportgebeuren. Het omliggende havengebied is een ideale vestigingsplaats voor verschillende industriële sectoren en vormt een draaischijf voor verschillende logistieke diensten.

Definitie : De indicator geeft de economische waarde van zeehavens weer, uitgedrukt als de direct toegevoegde waarde van de zeehavens, met name in Oostende en Zeebrugge.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt in miljoen euro.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
BRUGGE-ZEEBRUGGE
OOSTENDE
Gemiddelden
MiddenKust
OostKust
Kust
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 22/11/2005