Inkomensspanning

Deze indicator geeft aan hoe groot de kloof is tussen de rijken en de armen die in het kustgebied wonen, wat betreft inkomen betreft, en ook of die kloof groter of kleiner wordt. Aangezien hier op het niveau van buurten (statistische sectoren) wordt gewerkt, is dit een indicator die contrasten tussen arme en rijke buurten meet. Deze indicator geeft dus aan in welke mate arme buurten nog meer verkrotten ofwel stilaan heropleven, en hoe sterk de segregatie is tussen rijke en arme bevolkingsgroepen. Indien de spanning tussen de hoogste en de laagste inkomens afneemt, dan is dit een duurzame evolutie.

Diverse studies hanteren het inkomen als indicator van de materiŽle welvaart van een gebied. Inkomen wordt beschouwd als zijnde een goede indicator van de mogelijkheid van een huishouden om te beschikken over (markt-) goederen en diensten, m.a.w. van de mogelijkheid om welvaart te realiseren.

Hoewel armoede niet te herleiden valt tot een gebrek aan inkomen, blijft het een kernelement in de problematiek. Het is een duidelijk meetbaar gegeven en veruit het best gekende element, wat ervoor zorgt dat wetenschap en beleidskringen het meestal als belangrijkste (soms enige) indicator van armoede hanteren.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,Ö

lichte achteruitgangTrend : Er blijft een kloof bestaan tussen het aantal gezinnen met hoge en met lage inkomens. De hoge inkomens halen in de kustzone de bovenhand; de verhouding zakt in 2002 voor geen enkele gemeente onder verhouding 1,35 en is zelfs iets hoger dan in 2001 (1,33).

In vergelijking met 2001 is de inkomensspanning gestegen in 6 van de 10 kustgemeenten. In de hinterlandgemeenten is een lichte daling merkbaar. Wel is de gemiddelde inkomensspanning in het hinterland (gemiddeld 1,49 voor 2002) lager dan in de kustgemeenten (gemiddeld 1,7 voor 2002), de verschillen tussen hoge en lage inkomens zijn aan de kust dus groter.

Net zoals in 2000 ligt het gemiddelde jaarinkomen per aangifte is voor het kustgebied (inkomens 2001: 24.535 EUR) lager dan het Vlaams (25.565 EUR) en Belgisch gemiddelde (24.692 EUR).

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als de verhouding van het hoogste gemiddeld inkomen ten opzichte van het laagste gemiddeld inkomen.

Eenheid : Deze indicator wordt aangeduid als een verhouding.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 26/04/2004