Kwaliteit strandwater

De kwaliteit van het strandwater

De beleving van de zee heeft, naast het visuele aspect, vooral te maken met de mogelijkheden tot zwemmen en pootjebaden. Daarvoor is de bacteriologische kwaliteit van het zeewater van groot belang. Het blijft belangrijk de burger te beschermen tegen de risico's van baden in water met een onvoldoende kwaliteit. Omdat wateren zich niet houden aan bestuurlijke en politieke grenzen en ook de effecten van verontreiniging op deze wateren dit niet doen, werd er op Europees niveau een richtlijn betreffende zwemwaterkwaliteit uitgewerkt. Deze richtlijn van 1976 omschrijft twee types normen, een imperatieve minimumnorm of grenswaarde, waaraan alle Europese zwemzones (tegen 1986, 10 jaar na kennisgeving van de richtlijn) dienen te voldoen, en een streef- of richtwaarde die aangeeft dat Europa streeft naar een verbeterde zwemwaterkwaliteit. Deze richtlijn is momenteel in herziening en zal nog strengere normen bevatten hetgeen Europa’s blijvende inzet voor gezond zwemwater toont.

Een verbetering van de zwemwaterkwaliteit heeft in eerste instantie een positieve effect op het vlak van gezondheid. Bovendien is het positief voor milieu en toerisme, en geldt het dus als belangrijk element voor duurzame ontwikkeling aan de kust.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,…

weinig veranderingTrend : In 2004 voldoen slechts 25,6% van de onderzochte meetplaatsen van de badzones aan de kust aan de Europese streefwaarde. Dit is een verbetering t.o.v. 2003. Toen voldeed maar 15,4 % aan de streefwaarden. Toch ligt Vlaanderen met haar 25,6 % nog een stuk onder het Europees gemiddelde van 88,5 %.

Wat betreft de Europese (verplichte) minimumnorm scoren echter al onze badsteden dan weer zeer goed. In 2004 voldoet 97,4 % van de badzones aan deze norm, dit is wel lager dan de 100 % die in 2003 werd gehaald (hier niet weergegeven).

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als het percentage van de zwemzones per gemeente die voldoen aan de Europese richtwaarde betreffende de bacteriologische kwaliteit van zwemwater (cf. Europese Zwemwaterrichtlijn 76/160/EEG).

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als een percentage van de zwemzones die de EU streefwaarde halen.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DE HAAN
DE PANNE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 22/11/2005