Comfort van de woning

Percentage van woningen zonder klein comfort

Het belang van comfortabel wonen is evident, maar toch leven er nog steeds mensen in woningen zonder toilet, badkamer en/of stromend water.

Deze indicator geeft aan waar bepaalde woning- en woonproblemen zich situeren en concentreren. Bovendien bestaat er een correlatie tussen het woningcomfort of de kwaliteit van de woning en andere sociaaleconomische parameters. Zo is er een positief verband tussen mensen die in een woning van ontoereikende kwaliteit wonen en de leeftijd (vooral oudere mensen), de sociaaleconomische categorie (werkenden met enkel een diploma van lager of lager middelbaar onderwijs of niet-werkenden, andere dan werklozen) en de gezinssituatie (alleenstaanden).

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,

lichte achteruitgangTrend : De kustzone telde in 2001 8.907 huizen zonder klein comfort. In absolute termen komen woningen zonder klein comfort het frequentst voor aan de kust, waar de verstedelijking een groter is (6.555 woningen t.o.v. 2.352 in de hinterlandgemeenten). In relatieve termen echter, d.w.z. in verhouding tot het totale bewoonde woningenbestand, is het ontbreken van (klein) comfort vooral een hinterlandprobleem (7,8 % in het hinterland tegenover slechts 4,9 % aan de kust).

Tussen 1991 en 2001 is er een duidelijke daling van het aandeel woningen zonder (klein) comfort in de kustzone (- 9,2 %). Dezelfde trend is waar te nemen in het hinterland (van 21,8 % in 1991 naar 7,8 % in 2001) en aan de kust (van 14 % in 1991 tot 4,9 % in 2001).

Kaarten:

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als een percentage van het aantal bewoonde particuliere woningen zonder wooncomfort, ten opzichte van het totaal aantal bewoonde particuliere woningen per gemeente binnen het studiegebied.

Eenheid : Percentage woningen zonder klein comfort per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
BELGIE
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
VLAANDEREN
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 22/11/2005