Kusteigen habitat

Percentage kusteigen habitat

De overgang tussen land en zee vormt een uitzonderlijk natuurlijk milieu. Deze specificiteit heeft het gebied vooral te danken aan de dynamiek van zee en wind. Een natuurlijk (zandig) kustlandschap is dan ook voortdurend in verandering onder invloed van erosie, sedimentatie en verstuiving. Maar ook zout, zand en het warme microklimaat dragen bij tot het bijzondere karakter van het kustlandschap. De natuur langs de kustzone staat onder bijzonder hoge druk van de verstedelijking en de recreatie, de uitbreiding van havens en industrie en de intensivering van de landbouw.

In dit kader kan deze indicator een aanduiding zijn voor de grootte van deze druk en het gevoerde kustzonebeleid. Deze indicator geeft de mogelijkheid om de doeltreffendheid van beleidsmaatregelen in het kader van een behoud van de biologische diversiteit en het duurzaam karakter ervan na te gaan.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,…

weinig veranderingTrend : Voorlopig éénmalige meting. Op niveau van kustgebied is de mediaan voor kusteigen habitat 15,2%. Vijf kustgemeenten halen een percentage rond 30%.

Definitie : De indicator wordt gedefinieerd als het percentage aan kusteigen habitat ten opzichte van de totale oppervlakte van de gemeente of stad. "Kusteigen habitat" wordt toegekend volgens de afbakening op de Biologische Waarderingskaart (BWK) van het Instituut voor Natuurbehoud.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt als % kusteigen habitat per gemeente.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
ALVERINGEM
BLANKENBERGE
BREDENE
BRUGGE
DAMME
DE HAAN
DE PANNE
DIKSMUIDE
GISTEL
JABBEKE
KNOKKE-HEIST
KOKSIJDE
LO-RENINGE
MIDDELKERKE
NIEUWPOORT
OOSTENDE
OUDENBURG
VEURNE
ZUIENKERKE
Gemiddelden
MiddenKust
WestKust
OostKust
Kust
Hinterland
Studiegebied


Laatst gewijzigd op 01/12/2003