OMES Research on the environmental effects of the SIGMA plan
Multidisciplinary study on the estuarine environment of the Sea Scheldt

DOWNLOADS

Click on a link and a list of downloads will show up, click again on the topic and they'll disappear

OMES(2006-...)

 • Maris, T., Cox, T., Van Damme, S. & Meire, P. (Red.), 2007. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Ge´ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2006-2007. Universiteit Antwerpen, Antwerpen.

 • Maris, T., Cox, T., Van Damme, S. & Meire, P. (Red.), 2008. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Ge´ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. R08-166 Universiteit Antwerpen, Antwerpen.

 • Maris, T., Cox, T., Van Damme, S. & Meire, P. (Red.), 2009. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Ge´ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009. Universiteit Antwerpen, Antwerpen.

 • Maris, T. & Meire P. (Red.), 2011. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Ge´ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2009-2010. 011-R143 Universiteit Antwerpen, Antwerpen.

   • P. Van Damme (ECOBE),Basic water Quality of the Flemisch part of the Scheldt
   • F. Dehairs (VUB-ANCH), Biogeochemical cycles of carbon in the Flemish part of the Scheldt.
   • M. Chen (VUB), Suspended matter in the Flemish part of the Scheldt.
   • J. Van Wichelen (Ugent), The Phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt.
   • J.P. Vanderborght (ULB), Primary production of the Flemish part of the Scheldt.
   • M. Tackx (UniversitÚ Paul sabatier, Toulouse), Zooplankton of the Flemish part of the Scheldt.
   • K. Deneudt (VLIZ), Data collection and storage.
   • T.Maris (ECOBE), Introduction to Lippenbroek project.
   • J.De Schutter (WL)Lippenbroek, water and sediments.
   • * presentations are restricted to project partners and are available on the restricted pages *

   • P. Meire, Inleiding: De Schelde meten, de toekomst weten?
   • Een kwaliteitslabel voor het Scheldewater?
   • Het lichtklimaat en de Scheldebodem in beweging.
   • Het zwevende leven in de Schelde.
   • Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is.
   • 2018, 10 jaar later: Hoe zal de Schelde evolueren onder invloed van de huidige activiteiten in en rond de Schelde?
   • Abstracts OMESdag

   • T. Maris (UA-ECOBE), Introduction + Basic water Quality of the Flemisch part of the Scheldt.
   • Bart Quax (IMDC), Zwevende stof en sedimenten in de Zeeschelde.
   • Jeroen Van Wichelen (Ugent-PAE), The Phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt.
   • M. Tackx (UniversitÚ Paul sabatier, Toulouse), Zooplankton of the Flemish part of the Scheldt.
   • A. Goffin (VLIZ), Datamanagement within the OMES consortium.

  OMES(t.e.m. 2005)

   • Anon. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS) details
   • Criel B., et al. (1999) vegetatiemodellering van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde. Rapport AMIS DS7.2 Universiteit Gent, vakgroep Biologie Departement Plantkunde Gent, 92 p details
   • Deneudt, K. et al. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Eindrapport. [Study on the lateral input of the Flemish part of the Scheldt estuary. Part NR. 7 of specifications 16El/01/37: research into the effects of the Sigmaplan, dredging activities and harbour expansion in the Zeeschelde on the environment: Final report]. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende, Belgium. 254 pp., details
   • Hellings, L. et al. (2000). Studie van de interactie tussen waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van koolstof en stikstof (verlenging januari-december 1999): eindverslag. [Study on the interaction between the water column and the intertidal in the Zeeschelde: biogeochemical cycli of carbon and nitrogen (extension Januari-December 1999): final report]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.3. VUB. Laboratorium voor Analytische Chemie: Brussel, Belgium. 22 pp., details
   • Hellings, L. et al. (1999). Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan (OMES): deelstudie 7.3. Water-schor interactie: de biogeochemische cycli van koolstof en stikstof. Eindverslag. [Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan (OMES): partial study 7.3. Water-salt marsh interaction: the biogeochemical cycli of carbon and nitrogen. Final report]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS7.3. VUB: Brussel, Belgium. 115, 33 pp., details
   • Maris T., Van Damme S.,Meire, P. (2003). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Ge´ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2002.Studie in opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen,afdeling Zeeschelde. details
   • Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: ge´ntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. different pagination pp. details
   • Muylaert, K. et al. (2000). Microbenthos onderzoek in de Zeeschelde: studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: eindrapport. [Microbenthos research in the Zeeschelde: study assigned by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: final report]. Universiteit Gent: Gent, Belgium. 40 pp., details
   • Seys, J. et al. (1999). Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta: eindrapport OMES 1995-1998, partim Benthos. [Macrobenthos of the Zeeschelde with special reference to the distribution and role of Oligochaeta: final report OMES 1995-1998, partim Benthos]. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 81 pp., details
   • Tackx, M. et al. (1999). Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: partim kwalificatie en kwantificatie van organisch materiaal en plankton (contractnr. AMIS DS 6.2). Verslag AMIS DS6.2, Ministerie van Vlaamse G, departement leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Natuur-, Land-,-en Waterbeheer; VUB. Labo voor Ecologie en Systematiek: Brussel, Belgium. 30 pp., details
   • Tackx, M. et al. (2000). Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: partim kwalificatie en kwantificatie van organisch materiaal en plankton (contractnr. AMIS DS 6.2). Eindrapport verlenging 01/02/1999-31/01/2000. [Study on the interaction between the water column and the intertidal in the Zeeschelde: partim qualification and quantification of organic material and plankton (contract AMIS DS 6.2). Final report extension 01/02/1999-31/01/2000]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS 6.2. VUB. Labo voor Ecologie en Systematiek: Brussel, Belgium. 29 pp., details
   • Van Cleemput, E. (2001). Verfijning van het SENTWA-model; eindrapport. Environmental Resources Manangement-ERM nv: Brussel, Belgium. 32, tables pp., details
   • Van Damme, S. et al. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. [Habitat structures, water quality and communities in the Scheldt estuary]. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.24. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 119 pp., details
   • Van Damme, S.; Van Cleemput, O. (1998). Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan (OMES): deelstudie 7. Water-schor interactie. DS 7.4: Denitrificatie. Eindverslag. [Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan (OMES): partial study 7. Water-salt marsh interaction. DS 7.4: Denitrification. Final report]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS7.4. Universiteit Gent: Gent, Belgium. 174 pp., details
   • Van Den Balck E.; Van Damme S.; Meire P. (2001)Evolutie van de waterkwaliteit van de Zeeschelde te Kruibeke. Rapport IN, Brussel ( in press)
   • Van den Bergh, E. et al. (1999). Natuurherstelplan Zeeschelde: drie mogelijke inrichtingsvarianten. [Rehabilitation plan for the Zeeschelde: three possible scenarios]. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. ISBN 90-403-0108-5. iv, 166 pp., details
   • Van de Moortel, R.; Deckers, J. (1998). Bodemkundige karakterisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden en schorren. [Soil characteristics of controlled flood plains and salt marshes]. Instituut voor Land- en Waterbeheer. Interne Publicatie, 51. KUL. Instituut voor Land- en Waterbeheer: Leuven, Belgium. 107 pp., details details
   • Van Oevelen, D. (1999). Modeling bulrush growth along the Schelde. NIOO-CEMO Student Report, 1999(2). NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 50 pp., details
   • Verlinden, G.; Vogels, N. (2002). Wetenschappelijk onderzoek en calibratie en validatie van de drainage-, grondwater- en excesverliezen in het SENTWA-model voor de landbouwstreek polders teneinde de kwantificering van de nutriŰntverliezen per stroombekken naar het oppervlaktewater afkomstig van de bemesting in Vlaanderen verder te verfijnen: eindrapport, September 2002. Bodemkundige Dienst van BelgiŰ: Heverlee, Belgium. 53 pp., details
   • Wartel, S. et al. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-6. KBIN: Brussel, Belgium. 41 pp., details
   • Wartel, S. et al. (1997). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen ter hoogte van de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. [Sediment transport and sediment processes on the polders of Kruibeke, Bazel and Rupelmonde]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-3. KBIN: Brussel, Belgium. 15 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent: Belgica-meetcampagnes 2. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent: Belgica-measuring campaign 2]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-7-vol. II/2. KBIN: Brussel, Belgium. 102 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent: Belgica-meetcampagnes 3. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent: Belgica-measuring campaign 3]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-7-vol. II/3. KBIN: Brussel, Belgium. 78 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent: Belgica-meetcampagnes 4. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent: Belgica-measuring campaign 4]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-7-vol. II/4. KBIN: Brussel, Belgium. 101 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent: Belgica-meetcampagnes 5. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent: Belgica-measuring campaign 5]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-7-vol. II/5. KBIN: Brussel, Belgium. 113 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent: Belgica-meetcampagnes 6. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent: Belgica-measuring campaign 6]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-7-vol. II/6. KBIN: Brussel, Belgium. 124 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent: sedimentatieprocessen op het schor. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent: sediment processes on the salt marshes]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-7-vol. IV. KBIN: Brussel, Belgium. 70 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1998). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent: suspensiemateriaal in de Schelde. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent: suspended material in the Scheldt]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-7-vol. III. KBIN: Brussel, Belgium. 94 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1997). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-4/1. KBIN: Brussel, Belgium. 89 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1997). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-4/2. KBIN: Brussel, Belgium. 26 pp., details
   • Wartel, S.; Francken, F. (1996). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-2. KBIN: Brussel, Belgium. 18 pp.,
   • Wartel, S.; Francken, F. (1995). Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. [Sediment transport and sediment processes in the Scheldt between Zandvliet and Gent]. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS6.1-1. KBIN: Brussel, Belgium. 18 pp., details
   • Billiones, R.G. (1998). Spatio-temporal distribution of suspended matter in the Scheldt estuary (Belgium) and interactions with mesozooplankton. PhD Thesis. Free University of Brussels: Laboratory for ecology and systematics: Brussel, Belgium. 175 pp., details
   • Criel B. (1998) Korte-termijn vegetatie-ontwikkelingen in de brak-en zoetwatergetijdengebieden langs de Zeeschelde op basis van permanente kwadraten. Thesis, Universiteit Gent, pp.92
   • Chen, M.S. et al.(2005)Seasonal variation of floc characteristics on tidal flats, the Scheldt estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 181-195 details
   • Chen, M.S. et al.(2005)Suspended matter in the Scheldt estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 79-104 details
   • Deneudt, K. et al. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel nr. 7: Studie naar de zijdelingse belasting van het Vlaamse gedeelte van het Schelde-estuarium: Data-CD. [Study on the lateral input of the Flemish part of the Scheldt estuary. Part NR. 7 of specifications 16El/01/37: research into the effects of the Sigmaplan, dredging activities and harbour expansion in the Zeeschelde on the environment: Data-CD]. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende, Belgium. 1 cd-rom pp., details
   • Denys, L. et al. (1999). Aulacoseira subborealis stat. nov. (Bacillariophyceae): a common but neglected plankton diatom from eutrophic waters, in: Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. pp. 37-50, details
   • Dobbelaere A. (1997) Denitrificatie in getijdensedimenten van de Zeeschelde. Thesis, universiteit Gent
   • Francken, F. et al. (2000). Bepaling van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde. [Determination of the mud quantity in the Lower Zeeschelde]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Maritieme Schelde: Brussel, Belgium. iii, 34 pp., details details
   • Hellings, L. et al. (1999). Origin and fate of organic carbon in the freshwater part of the Scheldt Estuary as traced by stable carbon isotope composition. Biogeochemistry 47: 167-186, details
   • Hellings L. et al. (2000) Stable isotope tracking of the dissolved inorganic carbon sources in interstitial waters of freshwater intertidal areas of a highly polluted estuary. Biogeochemestry. 51: 141-160,
   • Hellings, L. (2000). Origin and fate of dissolved inorganic and particulate organic carbon in a highly polluted estuary (The Scheldt) as traced by stable carbon isotopes. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 210 pp., details
   • Hellings, L. et al. (2001). Dissolved inorganic carbon in a highly polluted estuary (the Scheldt). Limnol. Oceanogr. 46(6): 1406-1414, details ( bestand openen )
   • JaminÚ, D.; Meire, P. (2002). The Lippensbroek polder as a case study for the inner dike restoration of ecosystem structures and functions, in: Meire, P. et al. (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: Abstract Book. pp. 73, details
   • Kromkamp, J.; Peene, J.(2005) Changes in phytoplankton biomass and primary production between 1991 and 2001 in the Westerschelde estuary (Belgium/The Netherlands).Hydrobiologia 540(1-3): 117-126 details
   • Lionard, M. et al.(2005) Influence of changes in salinity and light intensity on growth of phytoplankton communities from the Schelde river and estuary (Belgium/The Netherlands).Hydrobiologia 540(1-3): 105-115 details
   • Loth, M. (1996). Denitrification potential of intertidal sediments of the River Schelde. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 52, app. pp., details
   • Maeckelberghe, H. (1997). De kwaliteit van de Schelde in 1994: Samenvatting van het rapport opgemaakt en gepubliceerd door de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS). Water 16(94): 107-112, details ( bestand openen )
   • Maeckelberghe, H. et al. (2001). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. [Water quality: discharges in water 2001]. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem, Belgium. 360, + maps pp., details
   • Maes, J. et al. (1999). Diel changes in the vertical distribution of juvenile fish in the Zeeschelde Estuary. J. Fish Biol. 54(6): 1329-1333, details
   • Maes, J. et al. (1998). Seasonal patterns in the fish and crustacean community of a turbid temperate estuary (Zeeschelde Estuary, Belgium). Est., coast. and shelf sci. 47: 143-151, details
   • Maes, J. et al. (1998). Fish communities along an oxygen-poor salinity gradient (Zeeschelde Estuary, Belgium). J. Fish Biol. 52: 534-546, details
   • Maes, J. et al. (1997). The composition of the fish and crustacean community of the Zeeschelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 127(1): 47-55, details
   • Maes, J.; Ollevier, F. (2000). Biomass transport to and from an upper estuarine area by migration of juvenile Atlantic herring Clupea harengus. Can. J. Fish. Aquat. Sci./J. Can. Sci. Halieut. Aquat. 57(7): 1404-1409, details
   • Maes, J.; Ollevier, F. (2000). Biomass transport to and from an upper estuarine area by migration of juvenile Atlantic herring Clupea harengus, in: (2000). VLIZ Coll. Rep. 30(2000). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 30: pp. chapter 30 [Subsequent publication], details
   • Maes, J. et al. (2004). Statistical modeling of seasonal and environmental influences on the population dynamics of an estuarine fish community. Mar. Biol. 145(5): 1033-1042, details
   • Meire, P. et al. (1997). Integratie van ecologie en waterbouwkunde in de Zeeschelde: aanleiding tot en situering van het Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan (OMES). [Integration of ecology and hydraulic engineering in the Zeeschelde: trigger and situation of the Research Environment Effect Sigmaplan (OMES)]. Water 16(95): 147-165, details
   • Meire, P. et al. (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: Abstract Book. University of Antwerp: Antwerp, Belgium. 73, + 1 cd-rom pp., details
   • Meire, P. et al. (2004). Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010. [Test on the ecological contribution of the proposed measures in the Development Plan 2010 Schelde estuary, for the period to 2010]. University of Antwerp, Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen, Belgium. 11 pp., details
   • Meire, P. et al. (2004). De Schelde in 2050, de levensader voor Vlaanderen: ecologie en economie hand in hand?. [The Schelde in 2050, life line for Flanders: ecology and economy hand in hand?], in: (2004). Workshop 'De Schelde in 2050', Antwerp 6 October 2004: Proceedings. pp. 38-42, details
   • Maes, J. et al.(2005) The predation impact of juvenile herring Clupea harengus and sprat Sprattus sprattus on estuarine zooplankton.Hydrobiologia 540(1-3): 225-235 details
   • Meire, P. et al.(2005) The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem. Hydrobiologia 540(1-3): 1-11 details
   • Muylaert, K. et al.(2005) Phytoplankton growth rates in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary (Belgium) estimated using a simple light-limited primary production model.Hydrobiologia 540(1-3): 127-140 details
   • Muylaert, K.; Sabbe, K. (2001). Cyclotella scaldensis, een nieuwe diatomeeŰnsoort uit het Schelde-estuarium. [Cyclotella scaldensis, a new diatom from the Schelde estuary]. De Levende Natuur 102(2): 86, details
   • Muylaert, K. et al. (2001). Effects of freshets on phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary (Schelde, Belgium). Arch. Hydrobiol. 150(2): 269-288, details
   • Muylaert, K. et al. (2001). Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water. [Life in turbid water: the planktonic life in the estuary water]. De Levende Natuur 102(2): 84-86, details
   • Muylaert, K. et al. (2000). Dynamics and trophic roles of heterotrophic protists in the plankton of a freshwater tidal estuary. Hydrobiologia 432(1-3): 25-36, details
   • Muylaert, K. et al. (2000). Spatial and temporal dynamics of phytoplankton communities in a freshwater tidal estuary (Schelde, Belgium). Est., coast. and shelf sci. 50: 673-687, details
   • Muylaert, K. (1999). Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. [Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary]. PhD Thesis. Universiteit Gent (RUG): Gent, Belgium. 192 pp., details
   • Muylaert, K. et al. (1999). Dynamics and trophic roles of heterotrophic protists in the plankton of a freshwater tidal estuary, in: Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. pp. 71-86, details
   • Muylaert, K. et al. (1999). Irregular flushing events regulate phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary, in: Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. pp. 103-117, details
   • Muylaert, K. et al. (1999). Regulation of phytoplankton productivity and biomass in a turbid, freshwater tidal estuary (Schelde, Belgium), in: Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. pp. 119-136, details
   • Muylaert, K. et al. (1999). Association of microorganisms with estuarine flocs, in: Muylaert, K. (1999). Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary. pp. 137-147, details
   • Muylaert, K. et al. (1997). Structural characteristics of phytoplankton assemblages in tidal and non-tidal freshwater systems: a case study from the Schelde basin, Belgium. Freshwat. Biol. 38: 263-276, details
   • Muylaert, K. et al. (1997). Structural characteristics of phytoplankton assemblages in tidal and non-tidal freshwater systems: a case study from the Schelde basin, Belgium, in: (1997). IZWO Coll. Rep. 27(1997). IZWO Collected Reprints, 27: pp. chapter 20 [Subsequent publication], details
   • Muylaert, K.; Sabbe, K. (1996). Cyclotella scaldensis spec. nov. (Bacillariophyceae), a new estuarine diatom. Nova Hedwigia 63(3-4): 335-345, details
   • Muylaert, K.; Sabbe, K. (1996). Cyclotella scaldensis spec. nov. (Bacillariophyceae), a new estuarine diatom, in: (1996). IZWO Coll. Rep. 26(1996). IZWO Collected Reprints, 26: pp. chapter 34 [Subsequent publication], details
   • Muylaert, K.; Sabbe, K. (1996). The diatom genus Thalassiosira (Bacillariophyta) in the estuaries of the Schelde (Belgium-The Netherlands) and the Elbe (Germany). Bot. Mar. 39: 103-115, details
   • Muylaert, K.; Sabbe, K. (1996). The diatom genus Thalassiosira (Bacillariophyta) in the estuaries of the Schelde (Belgium-The Netherlands) and the Elbe (Germany). IZWO Coll. Rep. 26(1996): 406-418 [Subsequent publication], details
   • Muylaert, W. (1996). Morfologisch-ecologische studie van Phragmites australis (Cav.) Steud. in het Schelde-estuarium. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Wetenschappen: Gent, Belgium. 120, appendices pp., details
   • Seys, J. et al. (2000). Spatial distribution of oligochaetes (Clitellata) in the tidal freshwater and brackish parts of the Schelde estuary (Belgium), in: (2000). VLIZ Coll. Rep. 30(2000). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 30: pp. chapter 38 [Subsequent publication], details bestand openen )
   • Seys, J. et al. (1999). Spatial distribution of oligochaetes (Clitellata) in the tidal freshwater and brackish parts of the Schelde estuary (Belgium). Hydrobiologia 406: 119-132, details ( bestand openen )
   • Starink M. et al (2001). redox dependent oxygen release by roots of littoral macrophytes.Submitted
   • Starink M. et al (2001). Seasonal aeration of the Scirpus lacustris rhizosphere: pore water evidence from a tidal fresh water marsh. Submitted
   • Struyf, E. et al. (2002). Evolution of water quality in the freshwater Zeeschelde (96-00): a reason for optimism? (poster), in: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 44, details
   • Struyf, E.; Meire, P. (2002). Silica cycling in a freshwater tidal marsh, in: Meire, P. et al. (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: Abstract Book. pp. 62 details
   • Struyf, E. et al. (2002). Potential effects of global change on estuarine nutrient fluxes, in: Meire, P. et al. (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: Abstract Book. pp. 60 details
   • Struyf, E. et al.(2005) Freshwater marshes as dissolved silica recyclers in an estuarine environment (Schelde estuary, Belgium). Hydrobiologia 540(1-3): 69-77 details
   • Struyf, E. et al. (2005). Biogenic silica sequestration in freshwater tidal marshes: relation with marsh developmental stage, in: Struyf, E. (2005). The role of freshwater marshes in estuarine silica cycling (Scheldt estuary). pp. 99-122, details
   • Struyf, E. et al. (2005). Biogenic silica in freshwater marsh sediments and vegetation (Schelde estuary, Belgium), in: Struyf, E. (2005). The role of freshwater marshes in estuarine silica cycling (Scheldt estuary). pp. 33-58, details
   • Tackx, M.L. et al. (2004). Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: spatial and temporal patterns. J. Plankton Res. 26(2): 133-141, details
   • Tackx, M. et al.(2005) Zooplankton in the Schelde estuary, Belgium and the Netherlands: long-term trends in spring populations. Hydrobiologia 540(1-3): 275-278 details
   • Taverniers, E. (1999). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1998. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 10 + bijlagen pp., details
   • Van Cleemput, E. (2001). Verfijning van het SENTWA-model; eindrapport. Environmental Resources Manangement-ERM nv: Brussel, Belgium. 32, tables pp., details
   • Van Damme, S. et al. (2001). Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium. [The speciality of the Scheldt: the abiotic status of the Scheldt estuary]. De Levende Natuur 102(2): 37-39, details
   • Van Damme, S.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium als filter: een bioreactor van stofstromen. [The Scheldt estuary as filter mechanism: a bioreactor of dust streams]. De Levende Natuur 102(2): 48-51, details
   • Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2001). OMES (Onderzoek Milieu-effecten SIGMAplan), een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde. [OMES (Onderzoek Milieu-effecten SIGMAplan), a scientific research program on the ecological functioning of the Zeeschelde]. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen, Belgium. 62 pp., details
   • Van Damme, S. et al. (2003). The ecological functioning of the Scheldt estuary: towards integration of research, in: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 19 details
   • Van Damme, S. et al.(2005) Spatial and temporal patterns of water quality along the estuarine salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands): results of an integrated monitoring approach. Hydrobiologia 540(1-3): 29-45 details
   • Van de Moortel, R.; Deckers, J. (1998). Bodemkundige karakterisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden en schorren. [Soil characteristics of controlled flood plains and salt marshes]. Instituut voor Land- en Waterbeheer. Interne Publicatie, 51. KUL. Instituut voor Land- en Waterbeheer: Leuven, Belgium. 107 pp., details
   • Vandenabeele, P. et al. (1998). De visstand en de bevissing van de Vlaamse binnenwateren. [Fish stock and fishing in the Flemish inland waterways]. Water 17(100): 150-164, details
   • Vandenberghe, V. et al. (2001). Het belang van continue waterkwaliteitsmetingen, toepassing op de Dender. [Benefits of continuous water quality monitoring, application on the river Dender]. @WEL 5: 1-6, details
   • Van Den Bergh, E. et al.(2005) Water bird communities in the Lower Zeeschelde: long-term changes near an expanding harbour. Hydrobiologia 540(1-3): 237-258 details
   • Van Den Bergh, E. et al. (2005) Ecological rehabilitation of the Scheldt estuary ( The Netherlands, Belgium); Nortwest Europe: Linking Ecology, Safety against Floods, and Accessibility for Port Development Restoration Ecology, 13(1),pp.204-214
   • Van Den Driessche, K. (2001). Potentials of stable water isotopes as a natural tracer in the Schelde basin. PhD Thesis. VUB: Brussel, Belgium. 244 pp., details
   • Van Eerdenbrugh, K. et al. (2002). Freshwater management in the Scheldt basin and consequences for discharges in the Zeeschelde, in: Meire, P. et al. (2002). ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: Abstract Book. pp. 10, details
   • Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P. (2002). Modellering van de Barbierbeek. [Modelling of the Barbierbeek]. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 647. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. 2 vols (81, 88) pp., details
   • Van Kerckvoorde, A. (1996) Systematisch-ecologische studie van het fytoplankton in de Schelde en toevoerrivieren. Thesis universiteit Gent,
   • Van Mieghem, R. (1996). Mesozooplankton in de Zeeschelde. [Mesozooplankton in the Zeeschelde]. BSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 28, + annexes pp., details
   • Van Nieuwerburgh, L. (1996) Intertidale benthische protistiengemeenschappen van het brak-en zoetwatergetijdengebied van de Schelde: sytematische en ecologische studie. Thesis universiteit Gent
   • Van Wichelen, J. (1997). Korte termijn dynamiek van protistengemeenschappen in de Zeeschelde in relatie tot biotische en abiotische factoren. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Wetenschappen: Gent, Belgium. 73, ill., appendices pp., details
   • Wartel, S.; Schotte, P. (1998). Sedimentology: study of radioisotopes in suspended sediments of the lower Schelde estuary. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Beheer van het Marien Ecosysteem: Brussel, Belgium. 29 pp., details
   • Wartel, S.; van Eck, G.T.M. (2000). Slibhuishouding van het Schelde estuarium. [Sediment properties, distribution and dynamics of the Scheldt estuary]. KBIN/RIKZ: Brussel, Belgium. 66 pp., details

   Other literature concerning the Scheldt is available on the website "www.scheldemonitor.org"

OMES is a project funded by the Flemish Government Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde
Web contact: Annelies Goffin
Hosted by the Flanders Marine Institute (VLIZ)