OMES Research on the environmental effects of the SIGMA plan
Multidisciplinary study on the estuarine environment of the Sea Scheldt

OBJECTIVES

English |  Nederlands | 

In het OMES project werden reeds veel chemische, biologische en ecologische data verzameld om de kennis rond het estuariene ecosysteem van de Schelde te verruimen. Om nog meer inzicht te krijgen werden proefprojecten gestart ter hoogte van Kruibeke en Lippenbroek, waar de omstandigheden in een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) gesimuleerd of opgevolgd worden. Toch blijft een ge´ntegreerd en geco÷rdineerd monitoringsprogramma van de juiste parameters zeker noodzakelijk om toekomstig onderzoek naar het functioneren van het estuarien ecosysteem van de Schelde te ondersteunen.
Een samenwerking van de Nederlandse en Vlaamse overheid leidde tot een nieuw O&M programma MONEOS, waarin niet alleen integratie van de Scheldedata wordt verdergezet, maar waarin men ook streeft naar een gestandaardiseerde monitoring van de hele Schelde. Binnen OMES zullen de verschillende componenten gemonitord worden, mits enkele toegevoegde stations en parameters. De volgende deelprojecten worden in het kader van het OMES project fase 5 uitgevoerd:

Vijfde fase in MONEOS, 2009-...

  • De basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. details
  • De koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. details
  • De primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. details
  • De sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. details
  • Het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. details
  • Het zo÷plankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. details
  • Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium. details
  • Studie naar de vegetatie onder specifieke getij-omstandigheden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium: gebruik van 2 mesocosmos opstellingen en onderzoeksgebied in Lippenbroek details

OMES stations langs de Schelde

OMES stations langs de Schelde

OMES is a project funded by the Flemish Government Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde
Web contact: Annelies Goffin
Hosted by the Flanders Marine Institute (VLIZ)