[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
www.vliz.be [ photogallery ]

Engelse naam: Flanders Marine Institute

Thesaurustermen (8) : Bibliotheken; Datacollecties; Education: Environmental sensitizing; Gegevensverwerking; Gegevensverwerving; Informatie centra; Marien wetenschappelijk onderzoek; Onderzoekvaartuigen
Adres:
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
België

Tel.: +32-(0)59-34 21 30
E-mail:
 Personen | Publicaties | Project | Evenement 
JPG file
Type: Wetenschappelijk

Personen (4)  Top | Publicaties | Project | Evenement 

Geassocieerd aan een deelinstituut (2)

Voormalig geassocieerde personen (2)

Abstract:
Het Vlaams Marien Instituut (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ bevordert de vergaring van mariene kennis en uitmuntendheid in marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene onderzoeksgebieden zijn de oceaan en zeeën, de kust en de getijdengebieden. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn de mariene onderzoeksgemeenschap, onderwijsinstellingen, het grote publiek, beleidsmakers en de industrie (binnen het kader van de blauwe economie).

De vijf strategische doelstellingen van VLIZ kunnen als volgt worden samengevat:
- Innovatief en multidisciplinair marien onderzoek initiëren, ondersteunen, bevorderen en implementeren ten behoeve van, in samenwerking met of als aanvulling op Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen;
- Bevordering van het nationale en internationale imago van Vlaams marien onderzoek;
- Fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van marien onderzoek;
- Bevorderen van oceaangeletterdheid in Vlaanderen en zichtbaarheid van marien onderzoek bij het grote publiek;
- Verstrekken van op maat afgestemde wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en beleidsmakers met betrekking tot mariene aangelegenheden.

Om haar strategische doelstellingen te realiseren, vervult VLIZ een aantal kernactiviteiten:
- Ondersteuning van marien wetenschappelijk onderzoek door het ter beschikking stellen van onderzoeksapparatuur en -infrastructuur (bv. Onderzoeksschip Simon Stevin); uitbouwen en beheren van het VLIZ-datacentrum; vertonen van een uitgebreide collectie mariene literatuur in de VLIZ-bibliotheek;
- Combineren van het detecteren van uitdagingen en kansen voor marien onderzoek in Vlaanderen met actief onderzoek, inclusief in samenwerking met het bedrijfsleven;
- Ondersteuning van een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor het kustgebied, de zeegebieden en de aangrenzende estuaria door het leveren van beleidsrelevante producten en diensten aan de mariene onderzoeksgemeenschap, beleidsmakers en industrie;
- Beheer van een informatiedesk dat kwaliteitsvolle zee-gebonden informatie deelt met verschillende doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs- en onderzoeksgemeenschap) en in verschillende bestaande en innovatieve vormen;
- Het opnemen van mandaten om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te vertegenwoordigen in de internationale marien-wetenschappelijke kringen, en formele netwerken rond de blauwe economie;
- Het huisvesten en ondersteunen van internationale organisaties voor de Vlaamse overheid (UNESCO/IOC Project Office for IODE, EMB-secretariaat, EMODnet secreatariaat, JPI Oceans secretariaat Brussel);
- (Co-)organisatie van de Vlaamse bijdrage aan mariene onderzoeksinfrastructuren van de ESFRI-lijst, zoals LifeWatch, ICOS en EMBRC.

Publicaties (7)  Top | Personen | Project | Evenement 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Kane, I.O.; Vanderlinden, J.P.; Baztan, J.; Touili, N.; Claus, S. (2014). Communicating risk through a DSS: A coastal risk centred empirical analysis. Coast. Eng. 87: 240-248. hdl.handle.net/10.1016/j.coastaleng.2014.01.007, meer
 • (2013). Coastal flooding: innovative ways to mitigate the risks. VLIZ/KU Leuven/CETMEF: Oostende & Leuven. 11 pp., meer
 • (2013). Submersion côtière: des moyens innovants d'atténuation du risque. VLIZ/KU Leuven/CETMEF: Oostende & Leuven. 11 pp., meer
 • (2013). Kust bescherming: slimme ideeën, duurzame oplossingen. THESEUS Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate. VLIZ/KU Leuven/NIOZ: Oostende, Leuven & Yerseke. 20 pp., meer
 • (2013). Coastal protection: smart ideas, sustainable solutions. THESEUS Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate. VLIZ/KU Leuven/NIOZ: Oostende, Leuven & Yerseke. 20 pp., meer
 • (2012). Coastal flooding: are we at risk? THESEUS Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate. VLIZ/KU Leuven/UOP: Oostende, Leuven & Plymouth. 16 pp., meer
 • (2012). Inondazioni costiere: siamo a rischio? THESEUS tecnologie innovative per coste europee più sicure in un clima chye cambia. VLIZ/KU Leuven/UniBO: Oostende, Leuven & Bologna. 16 pp., meer

Project  Top | Personen | Publicaties | Evenement 
 • THESEUS: Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Project 
 • THESEUS - Science-Policy Interface event, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Project | Evenement 
EU logo

THESEUS is funded by the European Commission within FP7-THEME 6 - Environment, including climate.
Grant 244104
1 December 2009 - 30 November 2013
Website developed and maintained by VLIZ - contact webmaster

7 logo