Inleiding

De eigenaar van de Spuikom is de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Afdeling Kust.

De Spuikom wordt beheerd door MDK- Afdeling Kust met het advies van een overlegplatform. Het VLiz is voorzitter van dit overlegplatform en het Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer volgt het secretariaat op. Het overlegplatform Spuikom vormt het direct aanspreekpunt en als taak heeft om consensus te bereiken onder de Spuikomgebruikers en advies te geven aan de eigenlijke beheerder/eigenaar, Afdeling Kust.

Vergunningen voor watersportactiviteiten, vissen en educatieve inrichtingen worden door Stad Oostende afgeleverd. Ook het verkeer rondom de Spuikom wordt via de Stad Oostende geregeld. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de eigenaar en de Stad Oostende maken dit mogelijk. De vergunningen voor aquacultuur en de in de toekomst mogelijke energiewinning worden rechtstreeks door MDK, Afdeling Kust afgeleverd.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)