Knelpunten

Het water en de bodem van de Spuikom zijn bijzonder rijk aan voedingsstoffen waardoor elk jaar opnieuw de Spuikom bijna dichtgroeit met Zeesla. Tijdens warme dagen kan dat voor zuurstofloos water zorgen wat nadelig is voor de natuurwaarden en de oesterkweek. Wanneer na de zomer alle zeesla samentroept in het oostelijk deel van de Spuikom zorgt dit opnieuw voor overlast. Een oplossing voor dit probleem bestaat helaas niet. Enkel het bijzonder dure verwijderen van de Zeesla kan tijdelijk voor een verlichting zorgen.

Door het veelvuldig leegtrekken van de Spuikom en het constante insijpelen van havenwater bij hoogwater, komt steeds een hoeveelheid slib in de Spuikom terecht. Hierdoor wordt de Spuikom telkens een beetje minder diep. Bovendien bevat het havenslib veel vervuilende stoffen die de belasting van de Spuikom alleen kan verhogen. Dat het bodemslib van de Spuikom een te hoog gehalte aan vervuilende stoffen en voedingsstoffen (nitraten en fosfaten) bevat, is het gevolg van een historische belasting. De rechtstreekse toevoer aan voedingsstoffen via het water uit de Noord-Ede is reeds een paar jaar gestopt met het dichten van de overloop tussen beide.

Onrechtstreeks komen echter via het havenwater nog steeds voedingsstoffen vanuit het kanaal Oostende-Brugge en de Noord-Ede, de Spuikom binnen. De grote concentratie aan nitraten en fosfaten vormt een ware belasting voor het ecosysteem van de Spuikom

De verkeerssituatie rond Spuikom is niet eenvoudig. In de gebiedsvisie wordt er geopteerd voor een volledig verkeersvrije dijk. Stad Oostende volgt deze visie echter niet en wil het liefst terug overal verkeer toelaten.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)