Waterpeil

In de gebiedsvisie wordt een constant waterpeil in de Spuikom geadviseerd, waarbij er voldoende diepgang is voor de watersporters en een niet te grote diepte voor de aquacultuur.

Het waterpeil van de Spuikom wordt in regel gehandhaafd op 3,17m boven TAW (Tweede Algemene Waterpassing) en bedraagt minimum 3,00m. De aanlegsteigers van de Spuikom zijn trouwens gebouwd om bij dit peil te kunnen worden gebruikt. Bij 3,17m boven TAW geeft dit een gemiddelde waterdiepte van 1,50 m in de Spuikom.

De sluisdeuren zijn lek aan beide kanten. Er stroomt altijd water van de Spuikom naar de haven omdat het waterniveau in de haven meestal lager staat dan in de Spuikom. De Spuikom loopt dus traag leeg en er moet dus geregeld water worden binnengelaten met hoogwater.

Een waterpeilverlaging kan enkel nog in functie van onderhoudswerken of ter bevordering van de waterkwaliteit. In het verleden was ook ten behoeve van de oesterkweek op regelmatige basis een waterpeilverlaging voorzien. In het nieuwe beleid zijn deze waterpeilverlagingen uitgesloten.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)