Bibliografie van de Oostende Spuikom


Wat u hier ziet is een alfabetische oplijsting van de publicaties die in de literatuur component van IMIS werden opgenomen ivm de Spuikom. Voor meer mogelijkheden zie de webinterface van IMIS.
278 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

resultaten 1 tot 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | volgende laatste

sorteer op auteurs | datum | titel
  • (1962). Endroits susceptibles de convenir pour l'ostréiculture à la côte belge. Ministère de l'Agriculture. Commission TWOZ. Groupe de Travail Ostréiculture: Ostende. 19 pp., meer [ download pdf ]

  • (1974). Uitstap op 27 april 1974: bezoek aan de laboratoria van het Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek te De Haan en Oostende. Biol. Jb. Dodonaea 42: 20-21, meer

  • (1976). De biologische gevolgen van de pollutie door koolwaterstoffen: een experimentele benadering met water van de Oostendse Spuikom. Labo voor Biologisch Onderzoek van Milieuverontreiniging: Gent. 62 pp., meer

  • (1991). Waterkwaliteit. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 41 pp., meer [ download pdf ]

  • (2002). Debat [ter afronding van de Spuikom Studiedag], in: Mees, J. et al. (Ed.) De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8: pp. 30-37, meer

  • (2003). Gebiedsvisie Spuikom Oostende en Bredene: info-avond en brochure. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Oostende. 6 pp., meer [ download pdf ]

  • (2003). Opstellen van een gebiedsvisie en actieplan voor de Spuikom te Oostende: eindnota. Groep Planning: Brugge. 154 pp., meer [ download pdf ]

  • (2004). Spuikom: "De toekomstvisie voor de Spuikom". Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 18 pp., meer [ download pdf ]

  • Adam, W.; Leloup, E. (1934). Sur la présence du gastéropode Crepidula fornicata (Linné, 1758) sur la côte belge. Bull. Mus. royal d'Hist. Nat. Belg./Med. Kon. Natuurhist. Mus. Belg. 10(45): 1-6, meer [ download uit OMA ]

  • Amoureux, L. (1970). Addenda: Annélides Polychètes du Bassin de chasse d'Ostende: inventaire d'une petite collection. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. 46(6): 23-24, meer [ download pdf ]


toon de volledige lijst
Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)