Wat mag en wat mag niet?

In samenspraak met het overleg platform is er een politiereglement opgesteld met betrekking tot de Spuikom. Daarin staat vermeld wat mag en wat niet mag.
Het politiereglement vindt u hier terug.

Gevaarlijke zone

Gevaarlijke zone Nabij de sluizen is elke activiteit verboden: zeilen, surfen, vissen. Tijdens het spuien of binnentrekken van water ontstaan gevaarlijke stromingen en waterbewegingen die elke activiteit potentieel gevaarlijk maken. Deze zone is aangeduid met gele vlotters die verbonden zijn met een drijvende kabel.

Natuurwaarden

De bodem van de Spuikom herbergt een rijke fauna die slechts fragmentarisch is gekend. Vroeger was het water van de Spuikom brak maar bij de huidige hogere zoutgehaltes blijven veel organismen die typisch zijn voor lagere zoutgehaltes toch overeind.

De visrijkdom van het gebied, in combinatie met zijn ligging aan de kust en de weelde aan bodemorganismen, trekt op zijn beurt veel vogels aan. Het is één van de beste waarnemingsplaatsen in Vlaanderen voor duikers en futen. Bij strenge vorst vriest het brakke water moeilijk dicht en is het een aantrekkingspool voor heel wat eenden en zaagbekken. Zelfs vermoeide of met olie besmeurde zeevogels komen er af en toe wel eens aangeland om opnieuw op krachten te komen. De Spuikom fungeert als overwinteringsplaats voor tal van vogels.

Aquacultuur

De eerste oesterputten in Oostende vindt men pas in de tweede helft van de achttiende eeuw. Oesters werden ingevoerd uit Engeland en hier vetgemest: kleine oesters werden in 't water gegooid waar ze verder opgroeiden. Ze kregen een smaak die onovertreffelijk was en werden wereldberoemd onder de naam l'Ostendaise, de Royal Ostendaise of gewoon de Oostendse oester. Sinds 1994 worden er weer ‘Ostendaises’ gekweekt en verwaterd in de Oostendse Spuikom. Het water van de plas kreeg het A-label en behoort daarmee tot het zuiverste water van Europa. Vandaag worden platte (Ostrea Edulis) en holle (Crassostrea Gigas) oesters die geboren zijn in de spuikom opgevist en uitgezet op banken in zee. Zij worden dan later, samen met op wilde oesterbanken opgeviste oesters, opnieuw naar de Spuikom gebracht om er te affineren, op smaak te komen. (www.aquacultuur.be)

Watersport

De Spuikom is voor de watersport een unieke plaats binnen Europa. Het is een grote waterplas die ideaal is voor initiaties en wintertrainingen. Doordat er nergens bossen zijn en slechts beperkte bebouwing is, vormt de Spuikom een windrijke plek. En de stedelijke ligging zorgt ervoor dat de Spuikom gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Voor meer informatie over sporten op en rond de Spuikom: oostende.be/sport

  • Zeilen en windsurfen zijn toegestaan maar enkel in clubverband.
  • Het surfen/zeilen kan over heel de spuikom, met uitzondering van het gebied aan de sluizen dat voor geen enkele activiteit toegankelijk is en het gebied voor de oesterkweek.
  • Tijdens de wintermaanden is de noordelijke helft van spuikom een winterrustgebied voor de talrijke watervogels die in het gebied voorkomen en moet het zeilen en surfen in het zuidelijk deel plaatsgrijpen.

Gemotoriseerde watersport en motorbootjes zijn verboden. Alleen de watersportclubs kunnen een motorboot inzetten tijdens opleidingen en/of wedstrijden. Ook voor wetenschappelijke doeleinden wordt na goedkeuring soms de toelating gegeven om met een motorboot op de Spuikom te varen.

Zwemmen is altijd verboden. Sporadisch worden er duikproeven afgenomen maar dan alleen in clubverband en na afspraak met de watersportverenigingen.

Vissen

Visvergunnigen worden door de Stad Oostende (Milieudienst) uitgereikt. Met de visvergunning worden ook de activiteiten van de vissers gereguleerd. Zo moet elk visserbootje duidelijk het toegekende nummer dragen, mogen de bootjes niet op de oever worden onderhouden en zeker niet met anti-fouling verf worden beschilderd omdat dit bijzonder schadelijk is voor de oesterkweek. Bootjes die zinken, moeten binnen de maand verwijderd worden uit het water en mogen niet op de bermen achtergelaten worden.

Visvergunnigen worden door de Stad Oostende (Milieudienst) uitgereikt. Met de visvergunning worden ook de activiteiten van de vissers gereguleerd. Zo moet elk visserbootje duidelijk het toegekende nummer dragen, mogen de bootjes niet op de oever worden onderhouden en zeker niet met anti-fouling verf worden beschilderd omdat dit bijzonder schadelijk is voor de oesterkweek.

Paling rapen wanneer de Spuikom droog staat is eveneens verboden. Wegens de hoge PCB gehaltes in wilde paling is het ten zeerste af te raden deze te consumeren en werd door de Vlaamse Overheid trouwens een vangstverbod opgelegd.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)