Gemiddeld 1,5 meter diep

De Spuikom is een ondiepe plas met een monotone diepte van gemiddeld 1,5 meter. Het kanaaltje in het midden dat tot 2 meter diepte gaat, dateert van de saneringswerken in de jaren 90. Alleen ter hoogte van het sluizencomplex is er een diepte tot 8 meter gemeten.

Het waterpeil van de Spuikom wordt in regel gehandhaafd op 3,17m boven TAW (Tweede Algemene Waterpassing) en bedraagt minimum 3,00m. De aanlegsteigers van de Spuikom zijn trouwens gebouwd om bij dit peil te kunnen worden gebruikt. Bij 3,17m boven TAW geeft dit een gemiddelde waterdiepte van 1,50 m in de Spuikom.

De sluisdeuren zijn lek aan beide kanten. Er stroomt altijd water van de Spuikom naar de haven omdat het waterniveau in de haven meestal lager staat dan in de Spuikom. De Spuikom loopt dus traag leeg en er moet dus geregeld water worden binnengelaten met hoogwater.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)