Verversing en waterpeil | De Spuikom Oostende

Verversing en waterpeil

wo, 05/15/2019 - 10:05

Verversing en waterpeil

Vanuit afdeling Kust is aan de sluisbedienaars doorgegeven om dagelijks een verversingsregime toe te passen om het zuurstofgehalte in de Spuikom voldoende hoog te houden, tot eind september. Gedurende twee getijen wordt er 15 a 20 cm afgelaten, om dan het derde getij de Spuikom bij te vullen. Hierbij wordt er gewaakt dat de bovengrens van +3m37 TAW en de ondergrens van +2m97 TAW zeker niet overschreden worden. Anders komen de broedeilanden onder water of is het waterpeil te laag voor het beoefenen van watersport en aquacultuur. De aflatingen moeten ook met de nodige voorzichtigheid te gebeuren om schuimvorming ter hoogte van de pontons van de RYCO te vermijden. In periodes van hevige neerslag, zal het verversingsregime onderbroken worden, en bij het vullen van de Spuikom wordt er ook nagegaan of het overstort in werking is.