Nieuws

Waterpeil Spuikom laag omwille van defect aan de sluizen.

Toegevoegd op 2018-02-23 09:33:18 door T'Jampens, Roeland
Het waterpeil in de spuikom is op heden een stuk lager dan het normaal waterpeil.

Dit is te wijten aan het feit dat de schuiven sedert enkele weken niet meer kunnen bediend worden, ten gevolge van het breken van de ophangpunten van de schuiven.

Van zodra de afdeling Kust de melding heeft ontvangen van de bedienaars van de schuiven, heeft de afdeling Kust de opdracht gegeven aan de onderhoudsaannemer om dit te herstellen.

Gelet op de levertermijn van de niet courante, vereiste staalkwaliteit voor het herstel van de ophangpunten zijn de herstellingswerken nog niet kunnen uitgevoerd worden. Op vandaag worden de stalen stukken voorbereid en woensdag 28/02 zullen de herstellingwerken door de duikers uitgevoerd worden.

Nadien zullen de schuiven opnieuw kunnen bediend worden en zal de spuikom tot normaal waterpeil gevuld worden.

Onze excuses voor het ongemak.


[Overzicht] [Login]
Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)