Studiedag

Op 8 december 2000 organiseerde MDK samen met het VLIZ een studiedag rond de Spuikom in de lokalen van Duin en Zee in Oostende. Deze dag was ondermeer belangerijk omdat de 'Overlegplatform Spuikom' toen in het leven werd geroepen.

De lezingen van die dag vindt u hieronder.

Voor de gelegenheid werd ook een Bibliografie van de Spuikom opgesteld door de mediatheek van het VLIZ. Deze is ondertussen verder bijgewerkt, en de nieuwe versie staat op het volgend scherm.

Voordrachten

Gespoeld, gespuid, gebaggerd. Freddy Hubrechtsen
De Oostendse Spuikom:één van de best onderzochte Vlaamse wateren? Colin Janssen & Guido Persoone
Oesters van weleer: een historische schets van de oesterkweek in de Oostende Spuikom Philip Polk
Huidig en toekomstig beheer van de Spuikom Bernard De Putter
Waterkwaliteit in de Spuikom Veroniek Denys & Henk Maeckelberghe
Evaluatie en knelpuntenanalyse van de natuurwaarden van een brakwaterplas Eckhart Kuijken, Koen Devos, Paul Lingier, Francis Kerckhof, Roland François
Perspectieven van de schelpdierkweek in de Oostendse Spuikom Karen Curé, Els Vanden Berghe, Patrick Sorgeloos
Debat  
Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)