Actiepunten

A. Specifieke actiepunten

 1. Installatie van een aanspreekpunt voor de Spuikom en aanstelling van de beheerscommissie voor de gebiedsvisie en de implementatie van het actieplan.
 2. Opmaken van een vergunningslijst met daarbij controle op naleving van reglementering
 3. Verantwoordelijkheid waterkwaliteit uitklaren
 4. Opstellen van een ruimteijk uitvoeringsplan die de thuis- en nevenbasissen vastleggen
 5. Evaluatieplan opstellen die rand-voorwaarden en normen van de gewenste verschillen-de dieptes van de Spuikom vastlegt
 6. Milieutechnisch baggeren
 7. Monitoring van waterkwaliteit: opmaak specifieke waterkwaliteitsnormen
 8. Bestaande gesloten circuit i.f.v. aanvoer spuikom water naar bestaande aquacultuur bedrijf
 9. Monitoring van (slib)bodem spuikom
 10. Opstellen van inrichtingsplan “Het eductieve aspect en de inrichting van de dijk en steigers van de Spuikom” (SA en AA)
 11. Inrichting van thuis- en nevenbasissen
 12. Inrichting van gemeenschappelijke zone
 13. Aanpakken van zwerfvuil
 14. Opstellen van een studie voor het zoeken naar oplossingen voor de zeesla

B. Algemene actiepunten

 1. Inrichten van Kop van Sas conform de afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Oostende
 2. Inrichting stadsbos conform de afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Oostende
 3. Afwerken van de gewenste verkeerscirculatie rond de Spuikom

 Actieplan
Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)