Een duidelijk beheer van de Spuikom

Om een duidelijk beleid te kunnen voeren op de Spuikom worden er geen ongecontroleerde activiteiten meer toegelaten. Wanneer men een visie wil realiseren moet men eerst controle moet krijgen op het gebeuren op de Spuikom. Dit kan alleen wanneer er mogelijkheden zijn om overeenkomsten te kunnen sluiten.

De controle gebeurt via het opstellen van een vergunningenlijst en een politiereglement. De vergunningen dienen van middellange tot lange termijn te zijn om mogelijke investeringen te kunnen verantwoorden. Het politiereglement is opgesteld en van toepassing.

Naar de gebruikers toe geeft dat de volgende elementen:

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)