Inleiding

In opdracht van Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust werd er voor de Spuikom te Oostende een gebiedsvisie en actieplan opgesteld. Het doel was het uitwerken van een langetermijnvisie voor de Spuikom waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende bestaande en toekomstige gebruikersfuncties. Hiervoor is het noodzakelijk om een ge´ntegreerde gebiedsvisie en een actieplan voor het beheer en de duurzame ontwikkeling op te stellen. Binnen deze ge´ntegreerde gebiedsvisie werd er rekening gehouden worden met de bestaande situatie, de huidige gebruikers en met nieuwe ontwikkelingen.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)