Altijd water in de Spuikom

Buiten noodsituaties zou er steeds water in de Spuikom moeten staan zodat er altijd ergens op de Spuikom mogelijkheden zijn om de watersport en de aquacultuur te beoefenen. Er wordt voorgesteld om het waterpeil van de Spuikom te laten variŽren binnen een bepaalde marge t.o.v. het streefpeil (3.17cm TAW). Er wordt er vooropgesteld een maximale marge toe te staan van -30 cm/+10cm t.o.v. het streefpeil.

Voor de verschillende gebruikers heeft dat de volgende gevolgen:

Een verdieping van de Spuikom zou nog meer peilvariatie toelaten, wat duidelijk perspectieven opent naar een dynamisch ontwikkeling (peilvariatie introduceert een meer dynamische natuurontwikkeling) en naar de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Bovendien wordt door het verdiepen van de Spuikom een deel van de historische verontreinigde slibbodem verwijderd wat de kwaliteit enkel maar ten goede kan komen. Hoe diep de Spuikom moet verdiept worden moet afhangen van een op te maken evaluatieplan m.b.t. tot aspecten zoals de veiligheid van de watersport bij grotere waterdiepte, aanleg oesterbanken op bodem, verwerking (vervuilde) baggerspecie, onderwaterstructuren, verhoogde potentiŽle aanslibbing,....

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)